BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicki Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szwejkowska Beata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Źródła informacji w działalności rolniczej
Information Recourses in Agricultural Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 535-543, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Rolnictwo
Information source, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonujące się po 1989 roku zmiany społeczno-polityczne w Polsce ujawniły słabość gospodarki i niedostateczną jej zdolność dostosowania się do wymogów rynku, w tym konkurowania wewnętrznego i zewnętrznego. Sytuacja spowodowana była wieloma czynnikami, w tym głównie stanem posiadanych zasobów wytwórczych, umiejętnościami pracowników, poziomem wykształcenia oraz opieszałym wprowadzaniem innowacji. W nowych warunkach nastąpiły istotne zmiany w powiązaniu polskiego rynku rolnego z rynkiem zagranicznym, a także wzrosły koszty produkcji i wymagania jakościowe. Konfrontacja ta wykazała liczne słabości polskiej gospodarki, w tym i rolnictwa, a w szczególności w jego strukturze i sposobie zarządzania. Wymusza to konieczność zmian w podejściu rolników do zarządzania własnym gospodarstwem w warunkach braku stabilności cen oraz dużej zmienności ekonomicznych warunków produkcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem w takich warunkach wymaga stałej analizy zachodzących zmian i strategii rozwoju rolnictwa. Tylko dobry menedżer potrafi szybko ocenić sytuację rynkową i umiejętnie się do niej dostosować. Niezbędne jest więc wykorzystywanie różnych informacji, aczkolwiek niekoniecznie łatwo dostępnych. (fragment tekstu)

Paper presents analyzes of information recourses which are crucial for making decision, competition between farmers in the market, and results they obtain. The main conditions for information data successfully use are: reliability, usefulness and sill updating. In spite of the possibility of wide access to the different professional data resource finders mostly use an Internet. Our investigation showed that the Internet is a very popular resource of information, but most of farmers prefer direct contacts between them. Low cost and possibility of wide access to the Internet recommend creation of reliable data bases, which allow limiting of the risk of decision making. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2001.
  2. Dziuba D. T., Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, UW, Warszawa 2000.
  3. Grzesiak M., Technologie informacyjne jako narzędzia menedżera XXI w., [w:] Goliński J., K. Krauze, Współczesne aspekty informacji, Wyd. SGH Monografie i Opracowania 551, Warszawa 2008.
  4. Hopfenbeck W., Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre, Verlag Moderne Industrie, Augsburg 2000.
  5. Kawa M., Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie, [w:] Makarski S., Cyrek P., Dybka S., Kasprzyk A., Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
  6. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią. WTG-Press, Warszawa 2001.
  7. Kisielnicki J., Szyjewski Z., Wpływ "nowej ekonomii" na wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Grabara J. K., i Nowak J. S., Efektywności zastosowań systemów informatycznych, tom I, WN-T Warszawa - Szczyrk 2002.
  8. Maliszewski R., Wykorzystanie analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym. Praca magisterska pod opieką T. Winnickiego. UWM Olsztyn 2008.
  9. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, PWE, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu