BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Romuald (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Dostępność informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej w turystyce
Accessible of Information as a Source of the Competitive Advantage in Tourism
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 553-564, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo turystyczne
Competitive advantage, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce istnieje ścisłe powiązanie i wzajemne uwarunkowanie procesów gospodarczych i informacyjnych. Skala zmian zachodzących w otoczeniu podmiotów gospodarczych ma związek z wykorzystywaniem informacji jako nowego zasobu firmy. Dysponowanie właściwymi informacjami i skuteczność ich wykorzystania ma istotne znaczenie dla istnienia i rozwoju tych podmiotów. Prawidłowo przygotowana informacja pozwala przewidywać, koordynować i kontrolować działalność gospodarczą oraz ułatwia podejmowanie operacyjnych i perspektywicznych decyzji. (fragment tekstu)

Progress of information technology makes tourists to get used to easier and quicker access to current information. Internet is becoming the base of this habit. The article presents the analysis and estimation of the usage of e-mail communications as a tool for shaping the competitive advantage. The work results are based on poll examinations tourist information centers all over Poland. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brand mentions preferred over ads, 2009, April 20, dostęp elektroniczny www.emarketer.com
 2. Choi S., Lehto X.Y., Oleary T., What Does the Consumer Want from a DMO Website? A Study of US an d Canadian Tourists' Perspectives. International Journal of Tourism Research 2007, 9(2).
 3. Dwyer L., Forsyth P., Rao P., Destination Price Competitiveness: Exchange Rate Changes versus Domestic Inflation. Journal of Travel Research 40, 2002.
 4. Changes versus Domestic Inflation. Journal of Travel Research 40, 2002. Dwyer L., Kim Ch., Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. Current Issues in Tourism 2003, 6(5).
 5. Goliński M., Gospodarka i informacja, [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999.
 6. Grabowski J., Barteczko K., Wrzosek A., Analiza przewag konkurencyjnych polskich regionów na europejskim rynku turystycznym. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, Warszawa 2003.
 7. Kubiak B.F., Korowicki A., Trendy rozwojowe systemów informacji i dystrybucji produktu turystycznego, [w:] A. Panasiuk (red.), Polityka turystyczna. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005.
 8. Michalski A. (red.), Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 9. Miecznikowski S., Rynek technologii informatycznych i jego wykorzystanie w sektorze turystycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 7. Szczecin 2006.
 10. Nawrocka E., Wpływ globalizacji w sektorze turystycznym na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Raszka, S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, AWF, Poznań 2006.
 11. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 12. Piątek A., Jak zapewnić sprawne zarządzanie informacją. Gazeta Prawna 2004, nr 180 (1289).
 13. Teichmenn E., Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 14. Tourism: 2020 Vision. A New Forecast from the World Tourism Organization. Executive Summary, WTO, Madrid 1999.
 15. Tourism trends for Europe, European Travel Commission 2006.
 16. Wang Y., Fesenmaier D.R., Identifying the success factors of Web-based marketing strategy: an investigation of convention and visitors bureaus in the United States, Journal of Travel Research 2006, 44(3).
 17. Ziółkowski R., Dostępność informacyjna jako element kształtowania konkurencyjności produktu turystycznego, [w:] M. Jalinik (red.), Konkurencyjność produktów turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 18. Ziółkowski R., Usługi internetowe w branży hotelarskiej. [w:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki, Politechnika Białostocka, Białystok 2008.
 19. Ziółkowski R., Zarządzanie informacją w regionie turystycznym. Politechnika Białostocka, Białystok 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu