BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogusławska Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Triple helix a możliwości kreowania zrównoważonego rozwoju
Triple Helix Model and Possibilities of Sustainable Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 11-19, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Model Triple Helix, Rozwój zrównoważony, Innowacyjność
Triple Helix model, Sustainable development, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie zrównoważonego rozwoju stało się podstawowym paradygmatem rozwojowym. Za jego główny cel przyjmuje się zaspokojenie wszystkich (fizycznych i psychicznych) potrzeb człowieka za pomocą prawidłowego kontaktu i stosunku do środowiska przyrodniczego. Rozwój innowacyjności w ramach modelu Triple Helix ma szansę wspomóc realizację powyższego celu. Zatem te dwie koncepcje mogą się wzajemnie uzupełniać i sprzyjać rozwojowi. (abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable development has become the main paradigm of development. The main objective of sustainable development is a better meeting of all (physical and mental) human needs through a strong connection and relationship to the natural environment. The development of innovation in frame of the Triple Helix model can help achieve these aims. These two concepts can complement each other and promote development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrzańska B.M., Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 2. Etzkowitz H., Leydesdorff L., The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations, "Research Policy" 2000, vol. 29.
 3. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 4. Ochrona środowiska i ekorozwój, red. P. Jeżewski, SGH, Warszawa 2000.
 5. Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 6. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 7. Poskrobko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 1.
 8. Ranga M., Etzkowitz H., Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, "Industry and Higher Education" 2013, vol. 27 (4), Special Issue, August.
 9. Sterowanie ekorozwojem, red. B. Poskrobko, tom I, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 10. Truskolaski T., Kształtowanie warunków współpracy w oparciu o model Triple Helix na przykładzie metropolii białostockiej, "Ekonomia i Prawo" 2013, tom XII, nr 1.
 11. Świadek A., Regionalne Systemy Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu