BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślesicka Agnieszka (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych w państwach UE
Application of Reductions and Waivers in the Income Tax for Individuals within the European Union
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 26, s. 58-88, tab., bibliogr s. 87-88.
Słowa kluczowe
Ulgi podatkowe, Porównania międzynarodowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Tax incentives, International comparisons, Individual income tax
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pierwsza część opracowania zawiera rozważania teoretyczne na temat ulgi zwolnień podatkowych. Zaprezentowane zostały różnice między ulgą a zwolnieniem podatkowym. Przy okazji wyjaśniono wiele pojęć związanych z podatkami. W dalszej kolejności przedstawione zostały rodzaje ulg i zwolnień, różnice w stosowaniu odliczeń od dochodu i odliczeń od podatku. W dalszej części przeprowadzono analizę wybranych ulg podatkowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej z wyszczególnieniem ulg o charakterze gospodarczym, społecznym i mieszanym. Omówiono ulgi podatkowe związane z wychowywaniem dzieci ze względu na ich powszechne występowanie w państwach Unii Europejskiej. Wreszcie zaprezentowano przykłady najczęściej występujących zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych. Część końcowa poświęcona została ulgom podatkowym stosowanym w Polsce w ostatnich latach, z wyodrębnieniem ulg odliczanych od dochodów oraz ulg odliczanych od podatku. (fragment tekstu)

In the absence of harmonisation of personal income tax within the European Union, the Member States are free to choose the tax systems that they consider most appropriate. Therefore, each country uses different forms of reducing the overall tax burden of labour in order to achieve desirable social or economic results. The aim of this article is to present the diversity of tax reductions exerted by theMember States with special regard to their different effect on tax amount. It also discusses most popular tax allowances applied in the Member States with detailed glance on child allowance. Furthermore, it presents tax exemptions with division into three main categories and gives examples of them applied in selectedMember States. The last part of this article analyzes tax allowances and tax exemptions in Poland in the period of 2000-2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., 2007, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń.
 2. Brzeziński B., 2000, Prawo podatkowe, Toruń.
 3. Ciak J., 2001. Transformacja systemu podatkowego w Polsce w latach 90., "Bank i Kredyt", lipiec.
 4. Etel L. (red.), Prawo podatkowe, 2008, Warszawa.
 5. European Tax Handbook 2008, 2008, J. Kesti (ed.), IBFD, Amsterdam.
 6. Fundamental Reform of Personal Income Tax, "OECD Tax Policy Studies" No. 13,OECD 2006.
 7. Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), 2007, Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Lublin.
 8. Gomułowicz J., 2001, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa.
 9. Gomułowicz J., Małecki J., 2006, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa.
 10. Grądalski F., 2006, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Warszawa.
 11. Howell H.Z., 2005, Personal Income Tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Country Developments, "IMF Working Paper" WP/05/87, International Monetary Fund.
 12. Korolewska M., 2008, Francja, [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach EU, t. II, M. Korolewska (red.), seria "Studia BAS", Warszawa.
 13. Kośny M., 2007, Podatki a dobrobyt społeczny, Wrocław.
 14. Krajewska A., 2004, Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, Warszawa.
 15. Moffitt R.A., 2004, The idea of a negative income tax: Past, present, and future, w: "Focus" Vol. 23, No. 2, University of Wisconsin - Madison Institute for Research on Poverty.
 16. Nykiel W., 2002, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa.
 17. Nykiel W., 2003, Ulgi i zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, A. Pomorska (red.), Lublin.
 18. Ofiarski Z., 2007, Prawo finansowe, Warszawa.
 19. Paulus A., Peichl A., 2008, Efects of Flat Tax Reforms in Western Europe on Equity and Efficiency, "EUROMOD Working Paper" No. EM2/08, April.
 20. Pismo Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów z 2 września 2008 r., znak DD1/0602/24/DZX/08/752.
 21. Szczodrowski G., 2007, Polski system podatkowy, Warszawa.
 22. Ślesicka A., 2008, Analiza funkcjonowania ulgi podatkowej na wychowanie dzieci za rok podatkowy 2007, Warszawa.
 23. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2000, DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.
 24. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 2005, DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu