BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Emilia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Kwestia definicji dóbr publicznych
A Matter of Public Good's Definition
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 26, s. 89-95, tab., rys., bibliogr s. 94.
Słowa kluczowe
Dobra publiczne, Teoria dobra publicznego, Teoria ekonomii
Public goods, Public goods theory, Economic theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Teoria ekonomii zajmuje się przede wszystkim dobrami prywatnymi. [...] Istnieje jednak wiele dóbr, których nie można zaliczyć do tej kategorii (Wilkin, 2005, p. 159). W związku z powyższym współczesna polska myśl ekonomiczna zwróciła się w kierunku teorii publicznego wyboru. Aby jednak objaśnić teorię, należy rozpocząć od silnych podstaw, czyli między innymi od definicji, która w przypadku dóbr publicznych pozostaje nadal niejednokrotnie mylnie rozumiana. Często dobrom publicznym przypisuje się jako charakterystyczne również cechy, które - owszem - mogą występować, ale nie są nieodłącznym wynikiem publiczności dóbr. Mowa tu między innymi o problemie przypisania praw własności tymże dobrom. Stąd ten artykuł ma za zadanie odświeżyć aspekt definicji dóbr publicznych. (fragmenty tekstu)

"The theory of economy deals mainly with private goods [...] Nevertheless, there are many goods which do not fall into this category" (Wilkin, 2005, p. 159). This is the reason that makes a few Polish authors interest in the theory of public goods; but, before being able to enlighten the theory, one should begin with a strong basis which is the definition; hence the idea of the article. Threemain parts are shown here, starting from Paul A. Samuelson and his pure public good understanding followed with a word of its critics. As one of counterarguments to Samuelson's definition, Richard A. Musgrave's public good impurity examples are recalled. Then we continue with an abstract understanding of public good by James M. Buchanan. His idea is to call every item of public good, my public good. Hence if two people stand under the same street lamp at the same time, each of them consumes different unit of public good. Even if the way of thinking may seem to be odd, it eliminates a few significant obstacles with which Samuelson's theory could not manage. What is more, it enables its author to create the whole system of public goods' distribution, but it is a subject for another article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchanan James M., 1999, The Demand and Supply of Public Goods, Liberty Fund, Inc.
 2. Buchanan James M., Musgrave Richard A., 2005, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 3. Golinowska Stanisława, 2002, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Studium Ekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kaul Inge, 2001, Public Goods in the 21th Century, oryginalnie ukazał się jako Public Goods: Taking the Concept to the Twenty-first Century, jeden z rozdziałów pozycji Daniela Drache, The Market of the Public Domain, London and New York: Routledge, s. 255-273.
 5. Margolis Julius, 1955, A Comment on the Pure Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" Vol. 37(4), s. 347-349,
 6. Marshall Alfred,, 1920, Principles of Economics, London: Macmillan and Co., Ltd, 8.edycja.
 7. Musgrave Richard A, 1969, Provision for Social Goods, w: J. Margolis and H. Guitton(red.), Public Economics, Macmillan, New York.
 8. Musgrave Richard A., Musgrave Peggy B., 1980, Public Finance in Theory and Practice, third edition, McGraw-Hill Book Company.
 9. Samuelson P.A., 1954, The Pure Theory of Public Finance, expenditures, "Review of Economics and Statistics" Vol. 36(4), s. 387-389.
 10. Samuelson P.A., 1955, Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure, "Review of Economics and Statistics" Vol. 37(4), s. 350-356.
 11. Samuelson P.A., 1958, Aspects of public Expenditure Theories, "Review of Economics and Statistics" Vol. 40(4), s. 332-338.
 12. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1985, Economics, 12. edycja, McGraw-Hill Book Co., New York.
 13. Stiglitz Joseph, 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Wilkin Jerzy,, 2005, Teoria wyboru publicznego, Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, rozdział Macieja Jakubowskiego na temat: Dobra publiczne i wspólne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu