BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Media społeczne a komercjalizacja blogosfery. Zanieczyszczenia
Social Media Commercialization and Blogosphere : contamination
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 5-17, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Internet, Blogi
Social media, Internet, Blogs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy współczesne media społeczne są nośnikiem preferencji społecznych. Dla tak sformułowanego problemu obszarem badawczym są zjawiska zachodzące w blogosferze. Postawiono tezę, że blogosfera podlega komercjalizacji, tym samym nie jest już sensu stricto nośnikiem preferencji społecznych. Aby rozróżnić zależności między społeczną a komercyjną rolą mediów w blogosferze, dokonano sprecyzowania definicji pojęcia mediów społecznych. W tym celu posłużono się teorią społeczeństwa sieciowego autorstwa Manuela Castellsa, wskazując na dwoisty charakter mediów społecznych. Polega on na relacji między strukturą sieci a wewnętrzną potrzebą ujawnienia w niej własnej tożsamości. Przeprowadzono również analizę rozwoju blogosfery oraz wykazano panujące w niej trendy. Przede wszystkim na wzrost liczebności blogerów zakwalifikowanych do grona profesjonalistów, pracowników firm oraz samych przedsiębiorców. Ostatecznie stwierdzono, że blogosfera nie jest jedynie wyrazem mediów społecznych, lecz również środowiskiem ewolucji mediów tradycyjnych. (fragment tekstu)

This article is attempt to answer the question: are nowadays social media expressed social preferences? The research area for that problem is phenomena occurring in the blogosphere. The thesis is that the blogosphere become commercialised, thereby it is no longer in the strict sense carrier of the social preferences. To distinguish the relationship between social and commercial role of media in the blogosphere the definition of social media is clarified. For that purpose is used Manuel Castells's network society theory, which points to dual nature of social media. The problem issue is relation between network structure and inner need to disclose self in network environment. There is also analysis of the development of blogosphere, and it is shown its current trends. This includes changes in number of professional, hired and entrepreneurs bloggers. Finally, it is concluded that the blogosphere is not just an carrier of the social media, but also the environment of evolution of traditional media. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahlqvist T., Bäck A., Halonen M., Heinonen S. (2008), Social Media Roadmaps. Exploring the Futures Triggered by Social media, VTT , Finland.
 2. Anderson Ch. (2008), Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań.
 3. Berry D.M. (2008), Copy, Rip, Burn. The Politics of Copyleft and Open Source, Pluto Press, London.
 4. Boutin P. (2006), Web 2.0. The New Internet "boom" Doesn't Live Up to Its Name, www.slate.com/articles/technology/webhead/2006/03/web_20.single.html#pagebreak_ anchor_2 (dostęp 1.03.2013).
 5. Castells M. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 6. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 7. Czetwertyński S. (2010), Implikacje internetowej bańki spekulacyjnej w dobie sieciowych rynków kapitałowych, w: red. G. Borys, Nauki o finansach 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Czetwertyński S. (2011), Wspólnota jako podstawa produkcji partnerskiej, w: red. A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Internet World Stats (2012), World Internet Users and Population Stats, www.internetworldstats. com/stats.htm (dostęp 1.03.2013).
 10. Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, "Business Horizons", Vol. 53, Iss. 1, s. 59-68.
 11. Laningham S. (2006), DeveloperWorks Interviews: Tim Berners-Lee, www.ibm.com/developerworks/ podcast/dwi/cm-int082206txt.html (dostęp 1.03.2013).
 12. Levinson P. (2006), Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUSA SA, Warszawa.
 13. Luscombe B. (1999), Will Rupert Murdoch Be the Pied Piper of Paid Content?, www.time.com/time/business/article/0,8599,1915722,00.html (dostęp 1.03.2013).
 14. O'Relly T. (2005), What Is Web 2.0, http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-isweb- 20.html?page=1 (dostęp 1.03.2013).
 15. OECD (2007), Participative Web and User-Created Content, Web 2.0, Wikis and Social Networking, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9307031e.pdf (dostęp 1.03.2013).
 16. Ruszczyk Z. (1997), Internet w biznesie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 17. Shaw R. (2005), Web 2.0? It Doesn't Exist, www.zdnet.com/blog/ip-telephony/web-2-0-itdoesnt- exist/805 (dostęp 1.03.2013).
 18. Statista Inc. (2012), Number of Blogs Worldwide from 2006 to 2011 (in millions), NM Incite, www.statista.com/statistics/220178/number-of-blogs-worldwide/ (dostęp 1.03.2013).
 19. Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmieniła wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 20. Technorati Inc. (2007), The State of the Live Web, April 2007, www.sifry.com/alerts/archives/ 000493.html (dostęp 1.03.2013).
 21. Technorati Inc. (2009), State of the Blogosphere 2009, http://technorati.com/social-media/ feature/state-of-the-blogosphere-2009/ (dostęp 1.03.2013).
 22. Technorati Inc. (2010), State of the Blogosphere 2010, http://technorati.com/social-media/ article/state-of-the-blogosphere-2010-introduction/ (dostęp 1.03.2013).
 23. Technorati Inc. (2011), State of the Blogosphere 2011, http://technorati.com/social-media/ article/state-of-the-blogosphere-2011-introduction/ (dostęp 1.03.2013).
 24. The Nielsen Company (2012), State of the Media: The Social Media Report 2012, NM Incite.
 25. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 26. Webster F. (2006), Theories of the Information Society, Routledge, London-New York.
 27. Wikipedia (2012), List of Websites Founded Before 1995, http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_websites_founded_before_1995 (dostęp 1.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu