BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromek Adam R (Silesian University of Technology)
Tytuł
Spa Function Indicator as a Measure of Tourist and Healing Activity in a Spa
Wskaźnik funkcji uzdrowiskowej jako miara rozwoju działalności turystyczno-leczniczej w uzdrowisku
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 71-82, tab.,rys., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Lecznictwo uzdrowiskowe, Turystyka zdrowotna
Health spa, Health tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca prezentuje autorską koncepcję wskaźnika funkcji uzdrowiskowej. Konstrukcję wskaźnika oparto stopniu rozwoju działalności turystyczno-leczniczej, zdefiniowaniu funkcji uzdrowiskowej oraz wielkości potencjału uzdrowiskowego. Autor prezentuje również wynik zastosowania wskaźnika przedstawiając ranking gmin uzdrowiskowych oraz wyjaśnia rozwój uzdrowiska Kołobrzeg w latach 1995-2011 zgodnie z zastosowaną metodologią.(abstrakt autora)

The paper presents an authorial concept of a spa function indicator. The indicator construction is based on tourism and healing development level, defining spa function and spa potentials. The author also presents the result of applying the indicator showing a ranking of spa communes and explains the development of the spa town of Kolobrzeg in the years 1995-2011 in accordance with the used methodology.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matczak A., Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Zakład Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1982, p. 6.
  2. Szromek A.R., Dwuwymiarowy wskaźnik funkcji turystycznej i jego zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru, in: Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice nr 34, Spoty i turystyka - aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne J. Kantyka (ed.), Katowice 2012, pp. 127-142.
  3. Szromek A.R., Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 54, Gliwice 2010, pp. 295-309.
  4. Szromek A.R., Typologia turystów a typologia odwiedzających uzdrowisko - przegląd typologii, in: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 54, Gliwice 2010, pp. 291-304.
  5. Szromek A.R., Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, p. 193.
  6. Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat polskich, "Folia Geographica. Series Geographica - Oeconomica", 1985, 18:1, pp. 79-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu