BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowski Krzysztof (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych
Knowledge Management in Public Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 577-584, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Organizacje pożytku publicznego, Zarządzanie wiedzą
Public benefit organisation, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja w ujęciu rzeczowo-atrybutowym obejmuje celowy system, którego sposób uporządkowania polega na tym, że jego poszczególne elementy współprzyczyniają się do powodzenia całości (w postaci jasno określonego celu)1. Tak zdefiniowane pojęcie organizacji można zastosować w organizacjach publicznych, jak również w pozostałych (biznesowych oraz społecznych). Cechą organizacji publicznej jest jej publiczność, czyli: specyficzne relacje z otoczeniem, odmienne cele, specyfika struktury oraz wartości. Przykładem mniej stabilnego otoczenia organizacji publicznej są jej związki z polityką. (fragment tekstu)

The purpose of this study is to present the possibility of applying the concept of knowledge management in public organizations as in business organizations. Application of knowledge management in public organizations should contribute to improving the efficiency of the entire public sector. In the case of a public organization the knowledge management cycle consists of: knowledge locating, acquisition, individual and group learning, recording and storage, usage, dissemination, verification and update. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa - Kraków 2001.
 2. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 3. Kieżun W., Kubin J., Dobre państwo, WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 5. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 6. Kożuch B., Specyficzne cechy organizacji publicznej, [w:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 7. Kożuch B., Zarządzanie usługami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2008.
 8. Krukowski K., Koncepcja nowego zarządzania publicznego w organizacjach wdrażających politykę rolną. "Roczniki Naukowe SERIA" Tom XI, Zeszyt 5/2009.
 9. Owsiak S., Finanse publiczne. Teorii i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 10. Stankiewicz M.J., Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Tonik, Toruń 2006.
 11. Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, UWM, Olsztyn 2004.
 12. Zalewski A., Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego. [w:] K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi,. UWM, Olsztyn 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu