BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakos Krzysztof (IOiZwP "ORGMASZ" Warszawa)
Tytuł
Systemy wspomagania zarządzania w wojskowym oddziale gospodarczym
Mant Support Systems in Military Budget Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 593-601, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zaopatrzenie
Management, Supplies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
IOiZwP "ORGMASZ" Warszawa
Abstrakt
Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanowiona została koncepcja sformowania Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (WOG) w ramach programu pilotażowego, mającego na celu oddzielenie funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych. Zgodnie z koncepcją opracowaną w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego WOG realizować będą zadania związane z planowaniem i finansowaniem potrzeb oraz świadczeniem usług na rzecz przydzielonych im na zaopatrzenie jednostek wojskowych, podległych organizacyjnie wszystkim dowództwom rodzajów sił zbrojnych, Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Wraz z przesunięciem zadań nastąpi jednocześnie przesunięcie odpowiedzialności za ich realizację. WOG odpowiadał będzie za planowanie oraz bezpośrednią realizację zadań zabezpieczenia finansowego i logistycznego, w tym prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej oraz gospodarki materiałowo-technicznej we wszystkich działach zaopatrzenia określonych rozkazem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. WOG jest stacjonarną jednostką logistyczną przeznaczoną do realizacji zabezpieczenia logistycznego i finansowego jednostek instytucji stacjonujących w garnizonach oraz biorących udział w szkoleniu poligonowym w swoim rejonie odpowiedzialności. (fragment tekstu)

The new concept of logistic support for military units is connected with the necessity to set up large logistic establishments which would replace elements of logistic dispersed at various levels of command. Military Logistic Establishment are an example of such organizations. Their activity is expected to make it possible to separate financial and economic functions in military units form operational and training ones. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowicki A., Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania,Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
  2. Szczepankowski P., Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, VIZJA Press IT, Warszawa 2009.
  3. Decyzja nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie wdrożenia programu pilotażowego, Dz. Urz. MON z 2006 r., nr 22, poz. 293.
  4. Koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finans.- gospodar. od oper.-szkol., SG WP, Warszawa 2006.
  5. Podział kompetencji i zadań pomiędzy WOG i jednostkami wojskowymi uczestniczącymi w programie pilotażowym, SG WP, Warszawa 2008.
  6. www.sap.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu