BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Utrzymanie płynności finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu - zarys problemu pomiaru
The Maintenance of the Financial Liquidity by Selfgovernment Units Conditioned of the Crisis - the Outline of the Problem of the Measurement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 159-167
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Płynność finansowa, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy, Wskaźniki płynności finansowej
Local government units, Financial liquidity, Local government, Economic crisis, Liquidity ratios
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Płynność finansowa stanowi ważny element gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego (JST), warunkuje zarówno sprawność działania, jak i zaspokojenie zgłaszanych przez społeczeństwo potrzeb w postaci realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych. W warunkach kryzysu utrzymanie płynności jest nie tylko ważnym aspektem zarządzania finansami samorządowymi, ale również podstawą do zachowania równowagi budżetowej między wydatkami a dochodami i przychodami. Stąd też znaczenia nabiera rachunek płynności finansowej w ujęciach statycznym, dynamicznym i prognostycznym. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie, pomiar, a także problemy z utrzymaniem płynności finansowej w warunkach kryzysu gospodarczego.(fragment tekstu)

The article presents problems of the maintenance of the financial liquidity conditioned of the crisis. The author presents internal and external factors formative the financial liquidity. In the article, there are presented methods of the measurement of the financial liquidity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
  2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000, t. 2.
  3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorząd terytorialnego, Municypium, Warszawa 2004.
  4. Filipiak B., Gospodarka finansowa sektora samorządowego -ujęcie metodologiczne, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 9, Zeszyty Naukowe nr 454, Szczecin 2007, s. 421-436.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu