BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komarowski Andrzej (Uniwersytet Warszawski, student), Krasuski Paweł (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Ekonomiczny problem pasażera na gapę oraz skłonność do ryzyka jako analiza czynników wpływających na prawdopodobieństwo podróżowania środkami komunikacji miejskiej ZTM bez ważnego biletu w Warszawie
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 26, s. 115-134, tab., rys., bibliogr s. 134.
Słowa kluczowe
Patologie społeczne, Komunikacja miejska, Społeczna psychologia ryzyka
Social pathologies, Municipal transport, Social psychology of risk
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Przedstawiony artykuł dotyczy czynników wpływających na podjęcie decyzji o jeździe środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz powtarzalności (częstości) występowania tego zjawiska. Zaprezentowane badanie pomogło w szczegółowej weryfikacji postawionych hipotez, dotyczących tego kto, jak często i w jakich warunkach jeździ bez ważnego biletu. Otrzymane wyniki pozwoliły wskazać grupę osób najbardziej skłonnych do ryzyka podróżowania na gapę. Badanie zostało ograniczone do usług komunikacyjnych udostępnianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Uogólnienie takie wynika przede wszystkim z faktu, że Warszawa to jedyny ośrodek w Polsce, gdzie występują wszystkie środki transportu miejskiego: autobusy, tramwaje, metro, a także kolej dojazdowa, obsługująca niemal całą aglomerację. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrianova S., 1999, Covert Supervision in an Agency Model with Collusion, WorkingPaper, Loughborough University.
 2. Antle R., 1984, Auditor Independence, "Journal of Accounting Research" nr 22.
 3. Denton M., 2002, Academic Standards as Public Goods and Varieties of Free-Rider Behaviour, "Education Economics" vol. 10, issue 2, s. 145-163.
 4. Dudko-Kopczewska K., 2003, Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej, "Ekonomia" nr 11, s. 183-197.
 5. Sypuła B., Tabaka M., 2005, Kradną dziewięæ autobusów, "Dziennik Zachodni" 13.08.
 6. Gordon M.B, Phan D., Waldeck R., 2000, Cooperation and free-riding with the moral cost, www.gemas.fr/dphan/papers/gpwn2005.pdf.
 7. Hackl F., Pruckner G.J., 2000, Warm glow, free-riding and vehicle neutrality in a health-related contingent valuation study, "Health Economics" vol. 14, issue 3,s. 293-306.
 8. Hume D., 2005, Traktat o naturze ludzkiej, Aletheia.
 9. Kaczmarczyk S., 1995, Badania marketingowe. Metoda i techniki, PWE.
 10. Kofman F., Lawaree J., 2001, Collusion in Hierarchical Agency, "Econometrica", nr 61,s. 629-655.
 11. Kulik A.,2000, Coraz więcej gapowiczów, "Manager-Magazine" nr 11(24).
 12. Lemley M.A., 2005, Property, Intellectual Property, and Free Riding, "Texas Law Re-view", vol. 83.
 13. Miller J.H., 1991, Can evolutionary dynamics explain free riding in experiments?, "Economics Letters" vol. 36, issue 1, s. 9-15.
 14. Olson M., 1984, The Rise and Decline of Nations, Yale University Press, s.276.
 15. Pareto V., 1916, Traktat o socjologii ogólnej, wyd. polskie: rozdział II w Uczucia i dzia-łania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa, 1994, PWN.
 16. Platon, 2006, Państwo, Antyk.
 17. Schneider F., Pommerehne W.W., 1981, Free Riding and Collective Action, "TheQuarterly Journal of Economics" vol. 96, nr 4, s. 689-704.
 18. Spence M., Zeckhauser R., 1971, Insurance, Information and individual action, "American Economic Review" nr 61(2), s. 380-387.
 19. Varian H.R., 1994, How to Build an Economic Model in Your Spare Time, UC Berkeley.
 20. Varian H.R., 2001, Mikroekonomia, PWN.
 21. Venugopal J., 2005, Drug imports: the free-rider paradox, "Express Pharma Pulse" nr11(9).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu