BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzaszcz Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Prandecki Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze
Economic Efficiency of Sustainable Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2, s. 16-39, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Produktywność, Sprawność zarządzania
Sustainable agriculture, Productivity, Management efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule skoncentrowano się na kwestii produktywności i dochodowości rolnictwa towarowego. Szczególną uwagę poświęcono gospodarstwom świadczącym usługi na rzecz środowiska przyrodniczego, a mianowicie: ekologicznym, rolnośrodowiskowym, norfolskim oraz zrównoważonym. Jako grupę porównawczą przyjęto gospodarstwa zbożowe - o wysokim stopniu specjalizacji produkcji roślinnej. Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki rachunkowości rolnej zebrane w ramach FADN dla 2012 r. Celem artykułu jest przedstawienie sprawności ekonomicznej gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the issue of productivity and profitability of agricultural holdings. It particularly focuses on selected sustainable farms' groups, that provide environmental benefits. The following groups of farms were analysed: ecological, agri-environmental, norfolk and sustainable. Farms specialised in cereal production were also the subject of analysis - the contrasting group to sustainable ones. The research was conducted using agricultural accountancy data - FADN 2012. The purpose of this paper is to present the economic efficiency of selected farms' groups characterised by different influence on natural environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocian M., Malanowska B.: Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 2. Byerlee D., Murgai R.: Sense and sustainability revisited: the limits of total factor productivity measures of sustainable agricultural systems. Agricultural Economics, 26(3) 2001.
 3. Chartres, C.J., Varma, S.: Out of water: from abundance to scarcity and how to solve the world's water problems. Financial Times/Prentice Hall, Pearson Education, Upper Saddle River, N.J.; London 2010.
 4. Daly H.E.: Toward some operational principles of sustainable development. Ecological Economics, 2(1) 1990.
 5. Dietz R., O'Neil D.: Enough is enough. Building a sustainable economy in a world of finite resources. Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2013.
 6. Farrell M.J.: The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 1957.
 7. Gollop F., Swinand G.P.: From total factor productivity to total resource productivity: an application to agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 80, 1998.
 8. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R.: Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ- -PIB, Warszawa 2012.
 9. Goraj L., Cholewa I., Osuch D., Płonka R.: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 10. Goraj L.: FADN i Polski FADN. Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 11. Goraj L., Osuch D., Ziętek I., Sierański W.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2010. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 12. Goraj L.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 13. http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne
 14. http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/ Dokumenty-analizy-raporty
 15. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Łódź 1955.
 16. Kotarbiński T.: Abecadło praktyczności. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 17. Melfou K., Theocharopoulos A., Papanagiotou E.: Total factor productivity and sustainable agricultural development. Economics and Rural Development, 3(1), 2007.
 18. Mizgajski A., Stępniewska, M.: Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju (w:) Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju (red. D. Kiełczewski i B. Dobrzańska). Wydawnictwo WSE, Białystok 2009.
 19. Nachtman G.: Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 20. Prandecki K.: Ochrona środowiska w teorii ekonomii. Ekonomia i Środowisko, (2), 2007.
 21. Prandecki K.: Wrzaszcz W., Buks J., Bocian M.: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (w:) Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego (red. K. Prandecki). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 22. Rapidel B., DeClerck F., Le Coq J-F., Beer J. (red.): Ecosystem services from agriculture and agroforestry. measurement and payment. Earthscan, London, Washington DC 2011.
 23. Smagacz J.: Skutki długotrwałego stosowania płodozmianów zbożowych. Wieś Jutra, Zboża 3-4 (152-153) 2011.
 24. TEEB: The economics of ecosystems and biodiversity ecological and economic eoundations (red. P. Kumar). Earthscan, London and Washington 2010.
 25. Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J.St.: Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny spis rolny 2010. GUS, Warszawa 2013.
 26. Wollenberg E., Nihart A., Tapio-Bistrom M.-L., Grieg-Gran M. (red.): Climate change mitigation and agriculture. Earthscan, London, New York 2012.
 27. Woś A., Zegar J.St.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 28. Wrzaszcz W.: Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 29. Wrzaszcz W., Zegar J.St.: Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo (w:) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.St. Zegar). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 30. Zegar J.St.: Czynniki różnicujące sprawność gospodarstw indywidualnych w świetle danych rachunkowości rolnej (w:) 60-lecie systemu rachunkowości rolnej w Polsce (zbiór referatów pod red. J.St. Zegara). IERiGŻ, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1152113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu