BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w mikroprzedsięborstwach rodzinnych
Some Aspects of Knowledge Management in Family Microentrprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 623-632, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge management, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka opracowując projekt badań, postawiła kilka hipotez, które zostały zweryfikowane statystycznie wraz z badaniem siły związku. W tym celu przeprowadzono analizę tabeli dwudzielczej oraz wyznaczono statystykę chi-kwadrat. Założono poziom istotności testu równy 0,05. W celu wskazania kierunku zależności oraz jej siły wyznaczono współczynnik C-Pearsona. (fragment tekstu)

Author of this article view the problem of knowledge management in three points: tacit and explicit knowledge, knowledge or information management and process knowledge management. In Wielkopolska district author has done research into 128 microenterprises. Author interested in special character of implementation knowledge management to polish microenterprises. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fazlagić A., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej, Gniezno 2006.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, E-mentor, czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 1 Warszawa 2005.
  3. Mierzejewska B., Zarządzanie wiedzą unplugged, e-mentor, czasopismo Szkoły Głównej Handlowej nr 3, Warszawa 2004.
  4. Paliwoda-Matiolańska A., Brilman J, Kapitał społeczny w biznesie rodzinnym, nr 10, Warszawa 2006.
  5. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  6. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
  7. Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, e-mentor, czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 2, Warszawa 2006.
  8. Hejduk I. K., Grudzewski W. M., Sankowska A., Wańtuchowicz M., W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa,E-mentor, czasopismo Szkoły Głównej Handlowej, nr 1, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu