BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chechelski Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy
Impact of Business Corporations on the Polish Food Market
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2, s. 3-15, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywności, Korporacje międzynarodowe, Koncentracja handlu, Kanały dystrybucji
Food market, International corporation, Concentration of trade, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza przemian dokonujących się na rynku żywności w Polsce pod wpływem handlowych korporacji transnarodowych. Posiadane przez nie zasoby rzeczowe, finansowe i wiedzy umożliwiają im wywieranie coraz większego wpływu na innych uczestników rynku, a im samym na szybki rozwój. Jednak z uwagi na większą ich liczbę (mniejszą koncentrację) wpływ korporacji handlowych na polski rynek żywności w pierwszej dekadzie XXI wieku przebiegał nieco odmiennie niż w innych rozwiniętych krajach Europy.(abstrakt oryginalny)

The paper aimed at analysis of changes taking place in the food market in Poland under the influence of transnational business corporations. Their physical and financial assets, and knowledge enable them to exert an increasing influence on other market participants, and to develop rapidly. However, due to the large number of transnational corporations (lower concentration) their impact on the Polish food market in the first decade of the twenty-first century proceeded somewhat differently than in other developed countries in Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczak A.: Marki własne zagarniają coraz większą część rynku. Rzeczpospolita 5-6.01.2015 Warszawa.
  2. Kłosiewicz-Górecka U.: Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012. Wyd. IBRKK, Warszawa 2012.
  3. Kłosiewicz-Górecka U.: Handel wewnętrzny w Polsce: rynek artykułów żywnościowych. Wyd. IBRKK, Warszawa 2013.
  4. Kłosiewicz-Górecka U.: Problemy zrównoważonego rozwoju różnych formatów handlu w Polsce. Ministerstwo Gospodarki 11.03.2013.
  5. Konior M.: Handel detaliczny na eurorynku - internacjonalizacja i koncentracja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 776, 2013.
  6. Mazurkiewicz P.: Koniec ekspansji dyskontów w Polsce. Rzeczpospolita 9.01.2015.
  7. Rynek Wewnętrzny 2009-2013. GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.5604/00441600.1152338
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu