BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiwak Władysława (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ekonomiczny wymiar sprawiedliwości
Economic Expression of Justice
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 157-165
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Słowa kluczowe
Pakty społeczne, Sprawiedliwość, Sprawiedliwość społeczna, Ład społeczno-gospodarczy, Rachunek ekonomiczny
Social pacts, Justice, Social justice, Social-economic order, Economic calculation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy pragnę przedstawić sprawiedliwość w kontekście życia ekonomicznego. Cnocie tej poświęcono wiele teoretycznych rozważań i wokół niej ciągle trwa szeroka dyskusja, w której podnosi się mnóstwo najrozmaitszych wątków. W opracowaniu staram się wykazać, że sprawiedliwość, która ma istotne znaczenie dla relacji ludzkich, jest współcześnie coraz mocniej wciągana w orbitę rynku. Wartość tę traktuje się użytecznie, pragmatycznie i ocenia pod kątem tego, jak służy obranemu przez podmiot rynku celowi. Traktuje się ją jak zasób ekonomiczny. A zatem przestaje być widoczny związek między sprawiedliwością a kulturowym i intelektualnym gruntem, z którego ona wyrastała. (fragment tekstu)

In my article I am trying to point out that justice, which is relevant for human relations, is currently being more and more relative and involved in the market game. Its value is treated pragmatically and assessed according to the way it serves the objective selected by a market player. It is treated as an economic resource, therefore a link between justice and its cultural and intellectual background is no longer obvious. An economic approach and ethos of instrumentalized values succeed. Even if money becomes an objective and value in itself and justice is technically treated, it still remains a desired value and a constructive element of both social pacts and well-organized society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Mauss: Socjologia i antropologia. KR, Warszawa 2001
 2. M. Maffesoli: Czas plemion. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. J.Tischner: W kręgu filozofii pracy. Znak, Kraków 1983.
 4. J. Tischner: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Znak, Kraków 1992.
 5. Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 6. M.A. Krąpiec: Dzieła. Suwerenność - czyja? KUL, Lublin 2001.
 7. A. Sen: Nierówności. Dalsze rozważania. Znak, Kraków 2000.
 8. R. Legutko: Traktat o wolności. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 42-51.
 9. A. Szostek: Szacunek. W: Pietas. Szacunek. Areopag Gdański, Jesień 2010, s. 12.
 10. M. Ossowska: Normy moralne. Próba systematyzacji. PWN, Warszawa 1970, s. 138.
 11. L. Cordonnier: Kiedy konsument pracuje. "Le Monde diplomatique" 2011, nr VI, (64), s. 46;
 12. M.E. Gimenez: Ekonomia polityczna samowykonawstwa. "Le Monde diplomatique" 2011, nr VI (64), s. 47, wersja polska.
 13. A.J. Schwartz: Przyczyny kryzysu rynku finansowego w 2008 roku. "Liberte!" nr III, s. 52-53.
 14. R. Nozick: Anarchia, państwo, utopia. Aletheia, Warszawa 1999.
 15. E. Sternberg: Etyka biznesu w działaniu. PWN, Warszawa 1998, s. 117-119.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu