BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feterowski Andrzej (Urząd Miasta Szczecin)
Tytuł
Szczeciński Portal Edukacyjny
Educational Portal Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 19-40, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Internet, Rzeczywistość wirtualna, e-usługi publiczne, Edukacja
Web portals, Internet, Virtual reality, Public e-services, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano założenia projektowe Portalu Edukacyjnego Szczecina i zjawiska ilościowe, które miały miejsce w ciągu pierwszych 5 miesięcy eksploatacji rozwiązania. Zanalizowano sposób korzystania z portalu, w tym liczbę i typy logowań, a także okresy aktywności użytkowników. Otrzymane wyniki zostały porównane z założeniami projektowymi. Sformułowano wnioski dotyczące zachowań użytkowników oraz ich wykorzystania dla potrzeb zasobu i jego dalszego rozwoju. Zgromadzona próbka danych pozwoliła na próbę określenia standardowych zachowań i ich korelacji z powszechnie przyjętymi stwierdzeniami o zachowaniach społecznych. (fragment tekstu)

Case study describing the design assumptions of Educational Portal Szczecin and quantitative phenomena that occurred during the first 5 months of operation solutions. Analyzed how to use the portal, including the number of logins, types of logins, user activity periods. The results obtained are compared with the design assumptions. Conclusions are formulated in terms of user behavior, their use for the resource and its further development. The accumulated data sample allows you to attempt to determine the standard types of activity and its correlation with generally accepted statements of typical social behavior. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu