BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Kaczorek Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych
Application of Adaptive Confidence Interval for Difference of Two Means in Economic Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 118-124, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Estymacja, Zadłużenie, Analiza ekonomiczna, Analiza porównawcza, Gospodarstwa rolne
Estimation, Indebtedness, Economic analysis, Comparative analysis, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej publikacji przedstawiono metodę estymacji przedziałowej różnicy dwóch średnich w przypadku jednoczesnego naruszenia założeń o normalności rozkładów porównywanych zmiennych i jednorodności wariancji. Proponowana metoda jest w literaturze opisywana jako adaptacyjny przedział ufności. W pracy została ona zilustrowana na przykładzie analizy porównawczej zadłużenia w wielkoobszarowych gospodarstwach prywatnych i dzierżawionych. (abstrakt oryginalny)

A method of interval estimation of the difference of two means in the case of simultaneous violations of assumptions of normal distribution of variables and homogeneity of their variance is presented in this paper. In literature, the proposed method is described as an adaptive confidence interval. The confidence interval considered is presented on the example of a comparative analysis of the debt of large private or leased agricultural holdings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jarka S. [2004]: Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw rolniczych. Szanse i ograniczenia. Wydawnictwo SGGW.
  2. Dębski W. [2005]: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo PWN.
  3. Miao W., Chiou P. [2008]: Confidence intervals for difference between two means. Computational Statistics & Data Analysis nr 52, ss. 2238-2248.
  4. R: A language and environment for statistical computing. [2005]. R Development Core Team. R Fundation for Statistical Computing, Wiedeń [Tryb dostępu:] http://www.R-project.org. [Data odczytu: wrzesien 2011].
  5. Tarasińska J. [2007]: Power comparison of four tests in Beherens-Fisher problem. Colloquium Biometricum nr 37, ss. 125-135.
  6. Ziętara W. [2005]: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. Wieś Jutra nr 10, s. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu