BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowski Julian T. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego
Common Agricultural Policy of the EU and International Competitiveness of the Agricultural Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 125-128, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Produkty rolne, Konkurencyjność
Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural products, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszana jest problematyka międzynarodowej konkurencyjności produkcji rolniczej UE. Autor wskazuje, że sprawy te stały u podstaw kolejnych reform Wspólnej Polityki Rolnej. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the problem of international competitiveness of the EU agricultural products. The author indicates that this issue was always a core element of the subsequent reforms of the Common Agricultural Policy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hoelgaard L. [2010]: The future of the CAP: issues of the post-2013 debate. [W:] Agra Europe Outlook for Agriculture 2010. Londyn, 16 marca 2010.
  2. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. [2002]. E. Skawińska (red.). PWN, Warszawa.
  3. Krzyżanowski J. [1990]: Cenowe i pozacenowe instrumenty oddziaływania na produkcję rolniczą w EWG. [W:] Problemy Rolnictwa Światowego, tom IV. SGGW, Warszawa.
  4. Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza). [2009]. IERiGŻ, Warszawa.
  5. Rynek rolny - analizy, tendencje, oceny. [2010]. IERiGŻ, Warszawa.
  6. Woś A. [2001]: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu