BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aspekty moralne i etyczne w społeczeństwie informacyjnym
The Moral And Ethical Aspects of Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 79-93, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Przestępczość, Etyka, Moralność
Information society, Crime, Ethics, Morality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi syntezę uniwersalnych, a jednocześnie fundamentalnych problemów społeczeństwa informacyjnego funkcjonującego na pograniczu świata tradycyjnego i wirtualnego. Skupiają się one wokół odwiecznych aspektów moralnych i etycznych, związanych z poszukiwaniem recept na czynienie dobra i zła, na ocenianie działań i postaw pożądanych oraz nieakceptowanych. Problemy te wymagają instytucji wymierzania sprawiedliwości za przestępstwa przeciw przyjętym receptom. Podjęta analiza obnażyła słabość instytucjonalną w skali krajowej i globalnej oraz zasygnalizowała aspekty zdrowia moralnego człowieka, także w kontekście mitologii i danych statystycznych prawomocnych przestępstw w Polsce. (fragment tekstu)

The study is a synthesis of universal and at the same time the fundamental problems of the information society functioning on the border between the traditional and the virtual world. These problems are focused on the eternal moral and ethical aspects which look for prescriptions for making good and evil. The prescriptions are used to evaluate the actions and attitudes which are desirable or unacceptable and require institutions of justice. The analysis exposed the weakness of those institutions on the national and global scale and indicated aspects of a moral health of the man, even in the context of mythology and the final statistics of crime in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka J. (1980), Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 2. Bartnik Cz.S. (2012), "Cywilizacja" nienawiści, "Nasz Dziennik", 4 lutego.
 3. Klimczak B. (2013), Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Loska T., Zuberbier A. red. (1991), Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży, Księgarnia św. Jacka, Katowice.
 5. O światowym rynku komputerowym, internetowym hazardzie i przestępstwach w sieci, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.globaleconomy.pl/ content/view/2139/56/ (dostęp 4.07.2006).
 6. Posiad A., Więckowski Z. (1983), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 7. Rąpała B. (2013), Demokracja kontrolowana, "Nasz Dziennik", 3 lutego.
 8. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa.
 9. Sala J., Tańska H. (2003), Poszukiwanie efektywności zastosowań systemów informatycznych, w: red. Z. Szyjewski, J.K. Grabary, J.S. Nowak, Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003, WNT , Warszawa-Szczyrk.
 10. Sala J., Tańska H. (2004), Internet - próby wartościowania z perspektywy filozofii, w: red. J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J.K. Grabara, Informatyka we współczesnym zarządzaniu, WNT , Warszawa.
 11. Sala J., Tańska H. (2005), Poszukiwanie kultury w społeczeństwie informacyjnym, w: red. Z. Szyjewski, J.K. Grabary, J.S. Nowak, Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2005, WNT , Warszawa-Szczyrk.
 12. Sala J., Tańska H. (2008), Quo Vadis, Proceedings of the IEEE Conference on Human System Interaction HIS'08, Krakow, s. 1038-1041.
 13. Sala J., Tańska H. (2009), Information Management Tools. Experiences of Generations of Designers, w: ed. B. Kubika, A. Korowicki, Information Management, Gdansk University Press, Gdansk.
 14. Sala J., Tańska H. (2009), Perspektywy rynku pracy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w: red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroku wstecz, PTI - Oddział Górnośląski, Katowice.
 15. Strzeszewski Cz. (1985), Katolicka nauka społeczna, ODiSS , Warszawa.
 16. Szomburg J. (2005), Polska potrzebuje silnego przywództwa opartego na wartościach, w: Jakie elity są potrzebne Polsce?, Polskie Forum Wartości i Rozwój, IBnGR, Gdańsk.
 17. Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo_komputerowe (dostęp styczeń 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu