BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stempnakowski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Konkurencyjność przedsiębiorstw - od społeczeństwa informacyjnego do gospodarki opartej na wiedzy : rozwój i niemoc
Competitive Business, From the Information Society to the Knowledge : Development and Impotence
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 95-106, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie wiedzą, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wiedza
Information society, Knowledge management, Enterprise competitiveness, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestię znaczenia wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach jako istotnego elementu będącego częścią przewagi konkurencyjnej. Wskazano na wagę kooperacji środowiska naukowego i przedsiębiorstw. Na koniec podkreślono trudności z zastosowaniem omawianego podejścia w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)

The article deals with the importance of knowledge in today's enterprises. The importance of knowledge as an essential element of being part of a competitive advantage. Pointed to the importance of co-operation between research and businesses. At the end highlighted the difficulty of using this approach in enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R. (2004), Knowledge Management: Challenges, Solutions and Technologies, Upper Saddle River, NJ, Pearson-Prentice Hall.
 2. Brzozowski A. (2003), Wprowadzenie do Balanced Scorecard, Warszawa.
 3. Darroch J. (2003), Developing a Measure of Knowledge Management Behaviors and Practices, "Journal of Knowledge Management", Vol. 7 Issue 5, pp. 41-54.
 4. Grossman M. (2006), An Overview of Knowledge Management Assessment Approaches, "The Journal of American Academy of Business", Vol. 8, No. 2, Cambridge.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2005), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor", nr 1, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/115 (dostęp 15.11.2008).
 7. Kaczmarek B. (2003), Kapitał Intelektualny a wartość przedsiębiorstwa, w: red. E. Urbańczyk, Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Kreos, Szczecin.
 8. KPMG (2004 ), Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004, Raport badawczy.
 9. Krok E. (2006), Wykorzystywanie wiedzy w przedsiębiorstwie, "Personel", nr 5(194).
 10. Mierzejewska B. (2004), Zarządzanie wiedzą unplugged, "E-mentor", nr 3, www.e-mentor. edu.pl/artykul/index/numer/5/id/59 (dostęp 30.10.2007).
 11. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa.
 12. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. red. (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 14. Malhotra Y. (2003), Measuring Knowledge Assets of a Nation: Knowledge Systems for Development, Ad Hoc Group of Experts Meeting, United Nations Headquarters, New York City, New York, 4-5 September.
 15. MNiSW (2006), Raport Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, listopad, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/587cda2f54dd2a0efcedade2d7fcc04e. pdf (dostęp 15.09.2013).
 16. Moteleb A.A., Woodman M. (2007), Notions of Knowledge Management Systems: a Gap Analysis, "The Electronic Journal of Knowledge Management", Vol. 5, No.1.
 17. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 18. OECD (1999), The Knowledge-Based Economy: A Set of Facts and Figures, Paris.
 19. OECD (1996) The Knowledge-Based Economy, Paris.
 20. Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet.
 21. Pfeffer J. Sutton R.I. (2002), Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, "E-mentor" nr 4(6) http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/75 (dostęp 30.05.2006).
 23. Stankiewicz M. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 24. Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E. (2007), E-debata europejska na temat: Gospodarka oparta na wiedzy. Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy?, www.pfsl.pl/news. php?id=20 (dostęp 30.01.2005).
 25. Toffler A. (1986) Trzecia fala, PIW , Warszawa.
 26. Warnecke H.J. (1999), Rewolucja przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 27. Zimniewicz K. (2003), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 28. Żmigrodzki M. (2004), Próba porządku w sprawach wiedzy, "CE O Magazyn Top Menedżerów", 1.02.2004.
 29. Żołnierski A. red. (2006), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania programy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu