BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Straszak Andrzej (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Ciemna strona w ewentualnym długoterminowym rozwoju niektórych globalnych społeczeństw informacyjnych (w tym Polski) w warunkach niekończącego się wielkiego światowego kryzysu sektora finansów
Dark Side of the Long-Term Development of Global Information Societies in Conditions of the Endless Great Crisis of the World Finance Sector (Poland as a case)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 107-124, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Społeczeństwo globalne, Kryzys finansowy, Innowacyjność
Information society, Global society, Financial crisis, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
W listopadzie 2012 roku OECD przedstawiło w Internecie wyniki komputerowej symulacji długoterminowego rozwoju krajów OECD oraz kilku krajów ważnych obecnie w świecie, wykorzystując dane z lat 1995-2011 oraz zmodyfikowane funkcje produkcji Cobb-Douglasa, które przedstawiły dynamikę wzrostu PKB i wzrost PKB na mieszkańca w okresach 2011-2030 i 2030-2060, a także 2011-2060 dla rozpatrywanych krajów. W latach 1995-2011 wystąpiły dwa światowe kryzysy finansowe - pierwszy w latach 2000-2003/2004 oraz drugi - w latach od 2007 roku do dzisiaj. Na razie drugi kryzys trwa, o czym świadczą dane z początku 2014 roku oraz przebieg dyskusji na globalnym forum gospodarczym w Davos w 2014 roku. OECD zakładało przy symulacji komputerowej, że nowego kryzysu światowego do 2060 roku nie będzie. Nie przewiduje się także powrotu do wysokiej dynamiki wzrostu dla globalnej gospodarki. Prognozy OECD dla Polski na lata 2030-2060 są bardzo niedobre. Polska odbiega nawet od dynamiki Czech i Estonii oraz innych krajów. Przedstawiono propozycję zmiany dynamiki wzrostowej Polski w oparciu o zmiany w sektorze B + R, w obszarach samorządowym i rządowym. (fragment tekstu)

OECD presented in November 2012, the results of a computer simulation of the development of the OECD countries and a number of important countries in the world. Using data from the years 1995-2011, and a modified production function Cobb-Douglas, who presented the growth of GDP and per capita GDP growth in the periods 2011-2030 and 2030-2060, and 2011-2060. In the period 1995-2011 there were two global financial crises - the first and second years 1999-2003/2004 - from 2007 to today. In the second case does not end the crisis. OECD assumed to computer simulation that the new global crisis for 2060 years it will not. Also not expected to return high growth. OECD results for the years 2030-2060 for Poland are very bad, Poland differs from the dynamics of the Czech Republic and Estonia and other countries. A proposal to change the dynamics Polish growth based on changes in the R&D sector, the local government sector and the government sector as well as other sectors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdan L., Straszak A., Studziński J. (2005), Poland 21st Century Infrastructure for "Global Great Transition" (Eco - Info - Communalism) Scenarios Looking for Future System Research Solutions, Kobe, Japan.
 2. Challoner J. (2011), 1001 wynalazków, które zmieniły świat, Elipsa Dom Wydawniczy, Poznań.
 3. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (2013), https://mac.gov.pl/strategie/ (dostęp 1.03.2013).
 4. Florida R. (2008), Who's Your City, Basic Books, New York.
 5. Kołodko G. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 6. Long-term Growth Scenarios (2013), OEC D Economics Department Working Papers No. 1000.
 7. Looking to 2060: Long-term Global Growth Prospects, A Going for Growth Report, OEC D Economic Policy Papers, november 2012.
 8. Mroczkowski K., Soroka P., Ludwiniak K. red. (2013), Raport Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce, cz. II , Konwersatorium "O lepszą Polskę", Polskie Lobby Przemysłowe, www.plp.info.pl/ wp-content/uploads/2013/03/Druga-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-Raportu-PLPi- Konwersatorium-OLPpdf.pdf (dostęp 1.03.2013).
 9. Ogle R. (2008), Smart World, Breakthrough Creativity and the New Science of Ideas, Harvard Business School press, Boston.
 10. Orliński W. (2013), Internet. Czas się bać, Warszawa.
 11. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2008), The New Age of Innovation, McGraw-Hill, New York.
 12. Sachs J.D. (2008), Common Wealth. Economics for a Crowded Planet, Penguin Books, London.
 13. Senge P.M. (1990), The Fifth Discipline. The Art and Practice of Learning Organization, Doubleday Publishing, New York.
 14. Seo F. (1992), Decision Support for Purposeful Management Systems in Transition to Advanced Market Economy, w: J.W. Owsiński, J. Stefański, A. Straszak, Transistion to Advanced Market Economy. Strategic Options, Modeling Approaches and Operational Research Perspectives, SRI PAS, Warsaw.
 15. Straszak A. (2002), Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 16. Straszak A. (2005), Strategia Lizbońska UE. Kluczowy czynnik tworzenia się społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" nr 4, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 17. Straszak A. (2007), Człowiek w pierwszym stuleciu trzeciego tysiąclecia w perspektywie nauki cybernetycznych, informacyjnych i systemach, w: Człowiek u progu III tysiąclecia, praca zb. pod red. M. Plopy, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg.
 18. Straszak A. (2007), Infopedagogika w wysoce zinformatyzowanych szkołach i uczelniach XXI wieku, Wydawnictwo Oficyna Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Toruń-Płock.
 19. Straszak A. (2008), Kształcenie ustawiczne - możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego imperatyw systemowy w społeczeństwie informacyjnym opartym na wiedzy, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock.
 20. Straszak A. (2008), The R&D and Higher ED World Race, International Conference "Education, Science and Economist of Universities. Integration to International Educational Area", Wlodkowic University Plock.
 21. Tapscott D, Williams D.A. (2008), Wikinomics, How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, New York.
 22. Tapscott D. (1996), Digital Economy. Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, New York.
 23. Toffler A., Toffler H. (2006), Revolutionary Wealth, Alfred A. Knoph, New York.
 24. www.batelle.org, Reports on world R&D 2006/2010 (dostęp 1.03.2013).
 25. www.rand.org (dostęp 1.03.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu