BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
NewConnect - nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Newconnect - A New Market Supporting Development of Small and Medium Companies in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 21-32
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Rynek NewConnect, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
NewConnect market, Small business, Enterprise development
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W celu pobudzania w Polsce przedsiębiorczości oraz wspomagania finansowego młodych i innowacyjnych spółek Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zorganizowała oraz uruchomiła 30 sierpnia 2007 roku alternatywny system obrotu papierami wartościowymi NewConnect. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie na skalę europejską. To pierwszy rynek giełdowy w krajach Europy Środkowowschodniej przeznaczony specjalnie do obsługi małych i średnich podmiotów. Rynek NewConnect jest bardzo innowacyjnym rozwiązaniem na rynku kapitałowym w Polsce, ma bardzo duży potencjał rozwoju. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty, zasad funkcjonowania oraz określenie stopnia i perspektyw rozwoju rynku NewConnect, a także wskazanie silnych i słabych jego stron ujawnionych w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia jego działalności.(fragment tekstu)

NewConnect is an innovative transactional system of alternative trading of securities in Poland, organized and established by the Warsaw Stock Exchange. Despite it is still in the early stage of development, fast enlarging groups of issuers and investors take interest of it. In practice, its raising popularity is confirmed by the significant number of IPOs, which have taken place within the first year of its functioning. The NewConnect market enables relatively quick and efficient gathering of equity by the small companies of innovatives industries - especially start-ups. On the other hand this market is a destination of investments of domestic individual investors. Thanks to the specific character of the market and listed companies, the investors have possibility of gaining substantial profits within several years. However NewConnect investments carry very high risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Co może stanowić przedmiot obrotu na NewConnect, www.skarbiec.biz, 25.09.2008.
  2. Grabuś A., Akcje jak dobry trunek?, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 6.
  3. Grabuś A., O zawartości cukru w cukrze, czyli innowacyjność na NewConnect, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 9.
  4. Halbersztadt W., Welcome to Warsaw, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 9.
  5. Lis A., Nowe wyzwania dla NewConnect, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 6.
  6. Mrowczyk A., Jasna przyszłość rynku, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 6.
  7. NewConnect po roku. Raport z dojrzewania, NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2008.
  8. NewConnect. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2007.
  9. Odolińska M., Alternatywa rynku NewConnect, "Rynek Kapitałowy" 2008, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu