BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Procesy integracji w gospodarce sieciowej
Integration Processes in Network Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 689-698, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Gospodarka sieciowa
Economic integration, Network economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka sieciowa rozwija się dynamicznie niezależnie od przewidywanych zagrożeń. Pionierzy gospodarki sieciowej potwierdzają, że warto poszukiwać ciągle nowych rozwiązań stanowiących dźwignię rozwoju społecznego i ekonomicznego na przełomie XX i XXI wieku. Niewątpliwie zwrócenie szczególnej uwagi na technologie ICT jest bardzo istotne, choć wykorzystanie ICT samo w sobie nie jest źródłem osiągania korzyści ekonomicznych w gospodarce sieciowej. Poziom tych korzyści zależy w znacznej mierze od zasięgu zmian organizacyjnych wynikających ze strategii gospodarczej i informatycznej oraz wytyczonych celów, struktur organizacyjnych, a przede wszystkim procesów biznesowych. (fragment tekstu)

Network economy develops dynamically, therefore the authoresses watched the search of chosen authorities as for the change of paradigms and approaches in economy. Authoresses displayed the meaning of company-integrator effectiveness in network company. They attempted to find the essence of transformation in network economy related to the gap and diffusion of knowledge and the model of forms of personal interactions and perfect competition particularly. The effectiveness of transactions, collaborations and competition are indispensible for integration and coordination. The attempt to recognize the integration processes are subordinate to the rules of changes, directed from strategies to aims, from structure to processes and from systems to people. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  4. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
  5. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, http://www.wiedzainfo.pl/prezentacje/218/dyfuzja_wiedzy_w_przedsiebiorstwie_ sieciowym.html?strona=1.
  6. Sala J., Tańska H., Technologie informacyjne w przedsiębiorstwie sieciowym, [w:] O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
  7. Sala J., Tańska H., Modelowanie procesowe i narzędzia informatyki w kontekście globalizacji, [w:] J. M. Olchowik (red.), Rachunek globalny a przyszłość informatyki, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2004.
  8. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 2006.
  9. Zacher L. W., Zmienność zjawisk gospodarczych. Koncepty, trendy, polityki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, www.tiger.edu.pl/konferencje/kwiecien2003/abstracts/Zacher.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu