BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Unold Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarys strategii wdrażania E-Learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym We Wrocławiu w latach 2008-2009
The Strategy of E-Learning Implementation At the Wrocław University of Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 707-715, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Wdrażanie systemu komputerowego, Edukacja elektroniczna, Nauka
Computer system implementation, e-education, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój cyberprzestrzeni oraz technik przetwarzania informacji w tym obszarze dają wielkie, nieznane wcześniej możliwości w zakresie zjawiska znanego już od 300 lat - tzw. nauczania na odległość (ang. distance learning), a szczególnie w jego elektronicznej odmianie - w tzw. e-learningu (ang. electronic learning). Nauczanie na odległość występuje, gdy istnieje pewna odległość między nauczycielem a uczniem. Odległość ta może mieć wymiar geograficzny bądź czasowy, kiedy nauczyciel i uczeń wykonują swoje zadania niezależnie, kontaktując się ze sobą w razie wystąpienia określonych potrzeb. Reakcja drugiej strony może być natychmiastowa, mowa jest wówczas o trybie synchronicznym, bądź opóźniona w czasie - tryb asynchroniczny. W niniejszym artykule przedstawiono historyczny rozwój koncepcji nauczania na odległość oraz najważniejsze założenia strategii wdrażania e-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (UEW). Analizowany okres obejmuje lata 2008-2009, kiedy to podjęto decyzję o uruchomieniu tej formy nauczania na UEW, opracowano strategię oraz wdrożono jej najważniejsze założenia. (fragment tekstu)

The origin of distance learning dates back to the year 1700. Starting with correspondence teaching in the USA through TV courses in Australia to the most recent concept of electronic learning, it has always been considered a highly sophisticated form of education. The Wroclaw University of Economics began to introduce e-learning in early 2008. The most important part of the strategy was the identification of thematic areas which compose this advanced form of education. Another challenge was to change the mentality of the teaching staff. Nearly two years of enormous collective effort brought about significant results in this important domain. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Edukacja na odległość - odrobina historii, "Wirtualna Edukacja - czasopismo elektroniczne", http://lttf.ieee.org/we/002.html, 21 stycznia 2010.
  2. Historia e-edukacji, portal Poland Development Gateway. http://www.pldg.pl/ pldg, 19 stycznia 2010.
  3. Sangi N., Karamat P., Global Influences of the Networked Environmental Distance Education, [w:] "Global Influences - The Networked Environment", red. J. Zhu, IIM Association, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu