BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Bochenko Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zabezpieczenie bankowych usług internetowych w Polsce
Secure Online Banking Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 33, s. 181-194, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy społeczeństwa informacyjnego - realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Słowa kluczowe
Bankowość, Bankowość elektroniczna, Bezpieczeństwo transakcji internetowych, Usługi internetowe
Banking, E-banking, Internet transactions security, Internet services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Banki zdają sobie sprawę z faktu, iż tradycyjna forma komunikowania się z klientami nie zaspokaja wszystkich deklarowanych potrzeb, a często jest wręcz niewygodna. Naturalną konsekwencją tego są więc coraz silniejsze więzi sektora bankowego ze środowiskiem informatycznym, pozwalające na skuteczne pokonywanie bariery czasu i przestrzeni, których jedną z podstawowych reguł jest odpowiedni poziom ochrony danych. Obecnie zatem konieczne stało się wypracowanie nowych sposobów zabezpieczania transakcji biznesowych, dokonywanych w dużej mierze drogą elektroniczną, przed potencjalnymi nadużyciami. Bez zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ich nowo powstałe odmiany nie mają żadnych szans na upowszechnienie, czy w ogóle na wdrożenie. Jednocześnie, z racji tego, że metody zabezpieczeń stale ewoluują bądź też są zastępowane nowszymi, trudno mówić, że są sprawdzone (Węsierska E., 2004, s. 66). (fragment tekstu)

Banks are aware of the fact that the traditional form of communication with the customer does not meet the needs of all declared and often downright uncomfortable. A natural consequence of this is so getting stronger relationship banking IT environment, allowing for effective overcome the barriers of time and space, which, however, one of the basic rules is an adequate level of data protection. At present, therefore, it was necessary to develop new ways of securing business transactions, largely made electronically, from potential abuse. No guarantee an adequate level of security of their newly created varieties do not have any chance to spread, whether or not the implementation. At the same time, due to the fact that the security methods continue to evolve or are replaced with newer, it's hard to say that they are tested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski T. (2000), Nowe narzędzia do ochrony systemów informatycznych w bankowości, w: red. A. Gospodarowicz, Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bogacka-Kisiel E. red. (2000), Usługi i procedury bankowe, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Cerega P. (2012), Idea Expert, BankierPress www.bankier.pl/wiadomosc/Telefon-bywaniezbedny- zeby-wykonac-przelew-2656859.html (dostęp 15.02.2014).
 4. Chmielarz W. (2005), Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.
 5. Grobicki J. (2005), Wirtualne, czyli realne straty, "Bank", nr 7-8, s. 63-64.
 6. Grzywacz J. (2004), Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 7. Hanusik A., Machulik R. (2004), Norma bezpieczeństwa e-banking, oczekiwania i wymagania z punktu widzenia potrzeb klienta, w: red. A. Gospodarowicz, Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, Prace Naukowe nr 1035, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Hołownia P. (2007), Zrozumieć także klienta, "Bank", nr 1, s. 22-25.
 9. Jurkowski A. (2001), Bankowość elektroniczna, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Zeszyt nr 125, Warszawa.
 10. Koźliński T. (2004), Bankowość internetowa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Macierzyński M, (2009), Najnowocześniejsze zabezpieczenia w bankowości internetowej, Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomosc/Raport-Bankier-pl-Najbezpieczniejszebanki- internetowe-2034334.html (dostęp 15.02.2014).
 12. Michalski A. (2002), Wykorzystanie technologii systemów informatycznych w procesach decyzyjnych, Politechnika Śląska, Gliwice.
 13. Samcik M. (2006), Testujemy bezpieczeństwo internetowych kont bankowych, "Gazeta Wyborcza", 20.11.2006, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ 2029020,33181,3744366.html (dostęp 15.02.2014).
 14. Wawrzyniak D. (2005), Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, red. A. Gospodarowicz, Bankowość elektroniczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Węsierska E. (2004), Dywersyfikacja metod ochrony systemów elektronicznych jako warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa bankowego, w: red. A. Gospodarowicz Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, Prace Naukowe nr 1035, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Włodarczyk E. (2007), Certyfikat nie do złamania, "Bank", nr 5, s. 48-49.
 17. Wroński P. (2004), Bankowość elektroniczna dla firm, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu