BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych
The Factors Affecting the Postal Services Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 619-626, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Słowa kluczowe
Poczta, Rynek usług, Rynek usług pocztowych
State post, Services market, Postal services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wskazanym w niniejszym referacie zjawiskom zachodzącym na rynku usług pocztowych z reguły towarzyszą podejmowane przez publicznych operatorów pocztowych dostosowawcze działania restrukturyzacyjne. Działania te, niejednokrotnie inicjowane lub wręcz wymuszane przez sprawujące funkcje właścicielskie państwo, odnoszą się przede wszystkim do rezygnacji z orientacji produkcyjnej, charakterystycznej dla podmiotów posiadających pozycję monopolistyczną, na rzecz orientacji prorynkowej nastawionej na zaspokajanie potrzeb klientów. Istotne znaczenie należy przypisać również przekształceniom organizacyjnoprawnym i własnościowym. W wyniku liberalizacji europejscy publiczni operatorzy pocztowi zostali oddzieleni od struktur zarówno regulatora rynku, jak i operatora telekomunikacyjnego. W licznych przypadkach powołano struktury korporacyjne w podziale na podmioty odpowiedzialne za świadczenie konkretnych usług. Równie duże zmiany zachodzą w systemie zarządzania publicznymi operatorami pocztowymi. Zarządy operatorów posiadają niemal wszystkie uprawnienia zarządów przedsiębiorstw komercyjnych, mogąc decydować o ofercie usługowej, cenach usług, kierunkach inwestycji, poziomie zatrudnienia i wynagradzania, źródłach finansowania czy kapitałowemu zaangażowaniu w innych podmiotach.(fragment tekstu)

Making attempts to identify the key factors influencing the shape of the modern postal market, special attention should be paid to the following phenomena: - Sectoral regulation, including liberalization and deregulation, - Globalization, - The development of competition, - Diversification of activities of the postal public operators. Indicated in this paper the phenomena occurring in the postal market usually accompanied taken by the public postal operators adjustment of restructuring operations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Sobiecki R.: Zarys gospodarki rynkowej, Oficyna Wydawnicza Euromark, Warszawa 2000.
  2. Wojciechowski H.: Rynki międzynarodowe - organizacja, struktury, Wydawnictwo Terra, Poznań 1998.
  3. Analiza i funkcjonowanie rynku, praca zbior. pod red. J. Perenca, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
  4. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
  5. Kortan J.: Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  6. Nowak K.: Polski rynek kapitałowy - instrumenty, uczestnicy, inwestycje, Wydawnictwo WSB, Poznań 1998.
  7. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
  8. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2003, 130, poz. 1188).
  9. Poziom cen wybranych powszechnych usług pocztowych i ocena dostępności ekonomicznej, System okresowych raportów dotyczących rozwoju rynku usług pocztowych. Raport 1. Rządowy Program Wieloletni - Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 2006.
  10. www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=Ecommerce oraz www.pdw.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu