BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Zygmunt (University School of Physical Education in Cracow, Poland)
Tytuł
Tour Management and Tourist Guidance in Poland Deregulation and New Challenges
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne w Polsce. Deregulacja i nowe wyzwania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 119-133, bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Role społeczne, Kwalifikacje zawodowe, Certyfikacja, Oferta turystyczna, Turystyka
Social roles, Professional skills, Certification, Touring offer, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze zmianami jakie zachodzą w światowej turystyce zmieniają się również role społeczne i zawodowe przewodników turystycznych. Zainicjowana w krajach Unii Europejskiej deregulacja zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek kontrastuje z ochroną przewodnickiego rynku pracy w większości krajów poza UE. Utrzymanie na przyzwoitym poziomie jakości usług przewodników lokalnych a także pilotów wycieczek w krajach UE, w związku z deregulacją tych zawodów, skutkuje wdrażaniem branżowych systemów certyfikacji. Tak sytuacja ma miejsce obecnie w Polsce. W artykule omówiono zmiany zachodzące w turystyce wraz z identyfikacja ich skutków dla przewodnictwa i pilotażu, modele funkcjonowania przewodnictwa w światowej turystyce a także zaprezentowano założenia certyfikacji pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w Polsce.(abstrakt autora)

Together with the changes which are currently taking place in world tourism, the social and professional roles of tourist guides are also undergoing a process of gradual transformation. A deregulation of the profession of tourist guide and tour manager which was initiated in the EU countries contrasts with the protection of the tourist guide job market in the majority of countries which do not belong to the European Union. Despite and maybe because of the deregulation, the need to maintain the quality of the services offered by local tourist guides and tour managers in EU countries, leads to an implementation of trade-specific systems of certification. Such a situation is currently taking place in Poland. In the article, the author discusses the changes taking place in tourism and tries to identify the consequences which these changes have on tourist guidance and tour management; he also presents the models of functioning of tourist guidance in world tourism and presents the main principles of associated with the certification of tour managers and tourist guides in Poland(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kruczek Z., Nowa turystyka i nowi turyści. Wyzwania XXI w. dla pilotów i przewodników. Trendy i tendencje w turystyce XXI w., in: Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie, Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2009, pp. 7-12.
 2. Z. Kruczek, Założenia do projektu nowego systemu kształcenia i certyfikacji pilotów wycieczek, in: Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Z. Kruczek (ed.), Materiały z VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Monografia nr 17. Proksenia, 2013, pp. 53-60.
 3. Mikos V. Rohrscheidt A., Jak będzie wyglądała turystyka kulturowa za 10 lat?, Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa. org nr 12/2013 (December 2013).
 4. Piloci i przewodnicy na styku kultur, Z. Kruczek (ed.), Materiały z VI Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Monografia nr 7. Proksenia, 2011.
 5. Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce, S. Kawęcki, A. Sierpińska (eds.), Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, ZG PTTK, Warszawa 2013.
 6. Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim. Materiały seminaryjne. Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, T. 16, Kraków 2011.
 7. Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce a standardy europejskie, 1 Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, Sopot 27-29 September 2007, Oddział Gdański PTTK, Gdańsk 2007.
 8. Przewodnictwo turystyczne i pilotaż we współczesnej Europie, 2 Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, Sopot-Gdańsk 18-20 May 2011, Oddział Gdański PTTK, Gdańsk 2011
 9. Sobierajska K., Europejskie tendencje w kształtowaniu przewodnictwa i pilotażu w Polsce, in: Przewodnictwo turystyczne i pilotaż we współczesnej Europie, 2 Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki, Sopot-Gdańsk 18-20 May 2011, Oddział Gdański PTTK, Gdańsk 2011, pp. 21-28.
 10. Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Z. Kruczek (ed.), Materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2012.
 11. Szymanowski P., Europejskie ramy kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawania zawodów regulowanych. Czy przewodnika traktować jako zawód regulowany, czy jako produkt regionalny, in: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Z. Kruczek (ed.), Materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Proksenia, Kraków 2012, pp. 173-195.
 12. Zawistowska H., Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie unijnym, w: Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Materiały seminaryjne. Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, T. 16, Kraków 2011, pp. 18-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu