BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
The Directions of Shaping the Regional Tourism Policy in View of the Use of the European Union Funds
Kierunki kształtowania regionalnej polityki turystycznej w aspekcie wykorzystania środków Unii Europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 149-161, bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Gospodarka turystyczna, Polityka turystyczna, Fundusze unijne
Regional policy, Touristic economy, Tourism policy, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie zostaną zaprezentowane zagadnienia kształtowania polityki turystycznej na szczeblu regionalnym. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych podstaw regionalnej polityki turystycznej wraz ze wskazaniem możliwości jej wsparcia w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w wybranych regionach Polski. Fundusze Unii Europejskiej są instrumentem regionalnej polityki turystycznej a także kształtują stan rozwoju regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej. Efektem przeprowadzonych badań będą wskazania dotyczące regionalnej polityki turystycznej w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020(abstrakt autora)

The paper concerns issues of developing tourism policy at the regional level. The main objective of the paper is to present theoretical problems of regional tourism policy, indicating the possibility of its support in the financial perspective for 2014-2020 from the European Union founds in selected Polish regions. European Union funds are means of regional tourism policy and they also shape the state of development of regional and local tourism economy. The research will result in recommendations concerning regional tourism policy in the EU financial perspective 2014-2020(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 2. Gołembski G. (ed.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 3. Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Leiper N., The Framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry. "Annals of Tourism Research" 1979, Vol. 6, Iss. 4.
 5. Kurek W. (ed.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 388.
 6. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Nowakowska A., Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1988, Vol. 21
 8. Page S. J., Connell J., Tourism a modern synthesis, Thomson Learning, London 2006.
 9. Panasiuk A., European Union Funds in the Development of Regional Sustainable Tourism Economy in 2007-2013, 2nd International Scientific Conference Tourism in South East Europe 2013, Rijeka 2013.
 10. Panasiuk A. (ed.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa 2014.
 11. Panasiuk A. (ed.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014
 13. Pender L., Sharpley R. (eds.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008
 14. Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, in: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek-Przestrzeń-Przedsiębiorstwo, G. Gołembski (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 15. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 16. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1590.
 18. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz. U. nr 62, poz. 689.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, (tekst jednolity), Dz. U. 2004, nr 223, poz. 2268.
 20. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu