BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Donina Agita (School of Business Administration Turiba, Latvia)
Tytuł
Tourism Clusters as a Benefit for Tourism Entrepreneurs in Latvia
Możliwości tworzenia klastrów turystycznych na Łotwie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 14, s. 43-50, tab.
Słowa kluczowe
Klastry, Turystyka
Business cluster, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łotwa
Latvia
Abstrakt
Turystyka jest sektorem gospodarki, w którym oczekiwana stopa wzrostu jest bardzo wysoka, niemniej jednak w czasie ostatnich 3 lat udział turystyki w PKB Łotwy zmniejsza się. Jedną z przyczyn jest brak struktur klastrowych. Celem artykułu jest analiza klastrów turystycznych na Łotwie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że klastry zdecydowanie częściej powstają w branżach dóbr przemysłowych niż w sektorze turystycznym.(abstrakt oryginalny)

1. Concept of clusters has developed and analyzed for different industries, like computer technologies, biomechanics. It starts to be applied also in tourism. 2. There are started cluster studies in Latvia, but so far is not done any deeper research about their internal structure and cooperation possibilities. 3. It is needed to work out methodology for research, develop main characteristics and indicators to measure them and approbate them to one of tourism clusters in Latvia, particularly, Sigulda. As main characteristics, should be analyzed, can be mentioned geographic density; cooperation network between different companies, municipality etc.; core industries within cluster and institutions operating within clusters, for example, professional associations. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu