BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszarek Marita (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Supporting the Development of Clusters in Poland - Dilemmas Faced by Public Policy
Wspieranie Rozwoju Klastrów w Polsce - Dylematy Polityki Publicznej
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 103-112, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Klastry, Inteligentna specjalizacja, Polityka
Business cluster, Smart specialization, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach wiele krajów w UE i na świecie uruchomiło programy skierowane na wsparcie rozwoju klastrów. Istnieje wiele przykładów dobrych praktyk w zakresie polityk wspierających klastry, lecz nie funkcjonuje model, który mógłby być zaimplementowany we wszystkich krajach i regionach. Niniejszy artykuł odpowiada na potrzebę stworzenia specyficznych dla kraju założeń wspierania rozwoju klastrów w Polsce. Jego celem jest prezentacja wyników badania dotyczącego przyszłej polityki względem klastrów w Polsce. Artykuł wpisuje się tym samym w rozpoczętą w debatę publiczną poprzez identyfikację głównych obszarów strategicznych decyzji, które będą musiały zostać podjęte na szczeblu krajowym i regionalnym. Na bazie wyników badań zaproponowano szereg rekomendacji dotyczących wspierania rozwoju klastrów w Polsce, a rekomendacje te są zgodne z postulowaną przez Komisję Europejską koncepcją inteligentnych specjalizacji.(abstrakt oryginalny)

Clusters have proved to be an important source of competitiveness for the economic development of regions within the European Union. In recent years many countries in the EU and throughout the world have launched policies aimed at supporting the development of clusters. There are many examples of good practices in the field of cluster policy, but there is no single model that can be applied in all countries and regions. This paper addresses the need to develop a country - specific framework for supporting the development of clusters in Poland. The aim of this paper is to present outcomes of a study carried out in relation to the topic of cluster policy in Poland. This paper contributes in this respect to an ongoing debate in this field by identifying the main areas of strategic choices on both national and regional levels. On the basis of these findings, recommendations for fostering cluster development in Poland are proposed. The proposed recommendations are consistent with the concept of smart specialisation advocated by the European Commission.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Christensen T.A., Lämmer-Gamp T., Meier zu Köcker G., 2012, Perfect Cluster Policy and Cluster Program, Danish Ministry of Science, Technology and Innovation/ Competence Networks, Copenhagen/ Berlin.
 2. Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., Trippl M., 2007, Regional Knowledge Economies. Markets, Clusters and Innovation, Cheltenham.
 3. Delgado M., Ketels C., Porter M.E., Stern S., 2012, The Determinants of national competitiveness, NBER Working Paper No. 18249, Cambridge.
 4. Delgado M., Porter M.E., Stern S., 2011, Clusters, convergence, and economic performance, ISC Research on competitiveness and clusters Working Paper. Boston.
 5. Dohse D., Staehler T., 2008, BioRegio, bioprofile and the rise of the German biotech industry, Kiel Institute Working Paper No. 1456, Kiel.
 6. ECPG, 2010, European Cluster Policy Group Final Recommendations - A Call for Policy Action, Brussels.
 7. EICMP, 2008, Cluster Policy in Europe, Europe Innova Cluster Mapping Project, Oxford Research AS, Kristiansand.
 8. Etzkowitz H., 2002, The triple helix of university-industry-government: implications for policy and evaluation, Working Paper 2002:11, Science Policy Institute, Stockholm.
 9. European Commission, 2006, 2006 Innobarometer on Cluster's Role in Facilitating Innovation in Europe, The Gallup Organisation, Brussels
 10. European Commission, 2008a, The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned, Europe INNOVA/PRO INNO Europe paper No. 9, Directorate-General Enterprise and Industry report, Brussels.
 11. European Commission, 2008b, The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation, SEC (2008) 2637, Brussels.
 12. European Commission, 2010, Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, COM(2010)546.
 13. Falck O., Heblich S., Kipar S.,2008, The extension of clusters: Differences-in-difference evidence from the Bavarian State-Wide Cluster Policy, No. 2463, CESifo Working Paper Series, Munich.
 14. Furman J., Porter M.E., Stern S., 2002, Determinants of national innovative capacity, Research Policy. Vol. 31, Issue 6.
 15. Ketels C., 2013, Recent research on competitiveness and clusters: what are the implications for regional policy?, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", 6 (2) May.
 16. Ketels C., Lindqvist G., Sölvell O., 2012, Strengthening clusters and competitiveness in Europe. The role of cluster organisations, The Cluster Observatory, Stockholm, October.
 17. Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, 2012, ed. S. Szultka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 18. MG, 2006, Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 19. Morosini P., 2004, Industrial clusters, knowledge integration and performance, World Development, Vol. 32, No. 2.
 20. NGP Excellence clusters, 2011, Cluster excellence in the Nordic countries, Report, Germany and Poland, VDI/VDE-IT, Berlin.
 21. OECD, 2007, Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches, OECD, New York.
 22. PARP, 2012a, Benchmarking klastrów w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 23. PARP, 2012b, Recommendations of the Working Group for Cluster Policy, Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw.
 24. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Collier MacMillan, London.
 25. Porter M.E., 1998, Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review", November.
 26. Porter M.E., 2003, The economic performance of regions, "Regional Studies", 37.
 27. RIS 3, 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), Smart, Brussels.
 28. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C., 2003, The Cluster Initiative Greenbook, Specialisation Platform, Stockholm.
 29. UM, 2009, Regionalny Program Wspierania Klastrów na lata 2009-201, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 30. Zahra S.A., George G., 2002, Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review", 27 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu