BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Jakość życia, poziom jakości życia, równowaga bytu - dyskusja trwa
Quality of Life - Standard Of Living - the Balance of Being the Discussion Continues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 33-43, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Jakość życia, Poziom życia, Teoria ekonomii
Quality of life, Living standard, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnienia pomiaru jakości życia ludzi. Od wielu lat trwają dyskusje na ten temat, a każdy autor ma swoją koncepcję. W opracowaniu podjęto próbę porównania różnych sposobów pomiaru jakości życia w Polsce i za granicą. Zaproponowano również własną, autorską ideę równowagi bytu, która porządkuje niektóre kontrowersyjne zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

GThe article concerns important subject of measuring quality of life of people. Since many years now the discussion on this topic, and each author has their concept. The study attempts to compare different concepts of measuring the quality of life in Poland and abroad. Has also been proposed their own concept balance of being, which organizes some controversial problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allardt E., Having, loving, being. An alternative to the Swedish model of welfare research, w: M. Nussbaum, A. Sen, The quality of life, Clarendon Press, Oxford 1993.
 2. Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 3. Borys T., Knippschild R., Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2014.
 4. Borys T., Rogala P., Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa 2008.
 5. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 7. Cyfert S., Hoppe G., Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 8.
 8. Gotowska M., Współczesne uwarunkowania poziomu i jakości życia ludzi w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
 9. Jakość życia w Polsce, GUS, Warszawa 2014.
 10. Kolipiński J., Człowiek - gospodarka - środowisko - przestrzeń, PWN, Warszawa 1978.
 11. Kryk B., Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2013, t. II.
 12. Kryk B., Jakość życia - odczuwać czy mierzyć, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwo UTP, 2013.
 13. Otok S., Geografia społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 14. Owsiński J.W., Tarchalski T., Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania "Współczesne Problemy Zarządzania" 2008, nr 8.
 15. Rogala P., Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra - Poznań 2009.
 16. Siciński A., Strzelecki J., Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej, w: A. Siciński, Styl życia: koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976.
 17. Sienkiewicz P., Świeboda H., Modele ewaluacji jakości życia w badaniach systemowych, w: J.W. Owsiński, Z. Nahorski. T. Szapiro, Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, Badania systemowe IBS PAN, Warszawa 2008.
 18. Słaby T., Jakość życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce, SGH, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu