BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ocena inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Evaluation of Infrastructure Investment in View of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 113-123, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Inwestycje, Rozwój zrównoważony
Infrastructure, Investment, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Realizacja projektów infrastrukturalnych jest jednym z podstawowych elementów procesów rozwojowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Prawidłowo rozwinięta i funkcjonująca infrastruktura stwarza podstawę do prowadzenia działalności gospodarczej. Poprawiają się morale społeczeństwa, tworząc w ten sposób dogodny klimat zachęcający do inwestowania w danym regionie. Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w aspekcie planowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych wymaga określenia mierników służących ocenie efektów, do których się przyczyniły. Celem artykułu jest analiza i ocena inwestycji infrastrukturalnych przez pryzmat wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony wskaźniki są nośnikami koncepcji rozwoju, a z drugiej podkreślają możliwości, które wynikają z ich praktycznego zastosowania, pozwalającego na rzetelną ocenę istniejącego stanu, a także potwierdzoną prognozę efektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.(abstrakt oryginalny)

The realization of infrastructure projects is one of the basic elements of development at national, regional and local level. The relevance of infrastructure investment determines the speed and at the same time sustainable development of municipalities. Properly developed and functioning infrastructure provides the basis for production activities and services. The morale of society improves, thus creating a favorable climate encouraging investment in the region. The purpose of this article is to analyze and evaluate investment in infrastructure through the prism of selected indicators of sustainable development. On the one hand, indicators are carriers of the concept of development, on the other they emphasize the opportunities that arise from their practical application, allowing for a reliable assessment of the current state, and confirmed forecast of economic social and environmental effects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń.
 2. Bank Danych Regionalnych 2014.
 3. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Ekonomia i środowisko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 4. Brzozowska K., 2005, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach Project Finance, CeDeWu, Warszawa.
 5. Eurostat 2012.
 6. Gerwin M., 2008, Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe, Earth Conservation, Sopot.
 7. Janowska H., 2002, Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Klamut M., 1994, Innowacje a rozwój lokalny, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 10. Kozłowski W., 2012, Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.
 11. Piontek B., 2002, Rozwój zrównoważony i trwały w miernikach oraz w systemach sprawozdawczości, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 12. Pomykało W., 1995, Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 13. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Bruksela, 15.05.2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu