BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowe aspekty przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym
Financial Aspects of Entrepreneurship in the Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 45-56, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Przedsiębiorczość, Region, Pomoc publiczna
Regional development, Entrepreneurship, Region, Public aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie najważniejszych instrumentów finansowych, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości regionalnej. Stanowi ona jeden z ważniejszych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej i jest bezpośrednio związana z rozwojem regionalnym. Efektywność oraz skuteczność dostępnych instrumentów finansowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej przesądzają o dynamice powstawania nowych przedsiębiorstw w regionie. W opracowaniu skupiono się na kilku najważniejszych, czyli: instrumentach stosowanych przez system bankowy, funduszach poręczeniowych, funduszach pożyczkowych, funduszach kapitału zalążkowego, pomocy publicznej oraz instrumentach wykorzystywanych przez samorządy. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this study is to identify the most important financial instru-ments that affect the development of regional entrepreneurship. Regional Entre-preneurship is one of the major concerns of the European Union and is directly related to regional development. The effectiveness and efficiency of the financial instruments available in the current economic reality determines the dynamics of the formation of new enterprises in the region. The study focused on a few key instruments, they are: used by banks, mutual funds, public aid and the instruments used by governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czemiel-Grzybowska W., Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 2. Dropek K., Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gmi-nach województwa Wielkopolskiego, w: "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, t. 2, nr 2 (263), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 3. Gałązka K., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa 2012.
 4. Jabłońska M., Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Łodzi, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, Zeszyt nr 6, Łódź 2011.
 5. Lichniak T., Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 6. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Ma-żewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 7. Postuła I., Werner A., Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2006.
 8. Przedsiębiorczość, "Problemy Zarządzania" 2008, nr 2 (20), Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 9. Saar M.A., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, CeDeWu, Warszawa 2011.
 10. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r., Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa 2011.
 11. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 107, ust. 1.
 12. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, red. W. Ziemianowicz i inni, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 13. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, red. A. Adamik, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu