BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Źródła zadłużenia w państwach strefy euro w świetle teorii ekonomii
Causes of Debt in the Eurozone Countries in Accordance with the Theory of Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 57-66, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Strefa euro, Teoria ekonomii, Optymalny obszar walutowy, Kryzys finansowy
Eurozone, Economic theory, Optimum Currency Areas (OCA), Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie źródeł zadłużenia w państwach strefy euro w okresie kryzysu na podstawie najważniejszych teorii ekonomicznych, w tym teorii optymalnego obszaru walutowego. Autor upatruje źródeł zadłużenia przede wszystkim w braku synchronizacji polityki fiskalnej w obrębie unii monetarnej. Do pozostałych źródeł zadłużenia zalicza: brak synergii pomiędzy państwami członkowskimi, złą politykę fiskalną poszczególnych krajów, nieprzestrzeganie kryteriów z Maastricht oraz mało elastyczny Europejski Bank Centralny. (abstrakt oryginalny)

The economic crisis in the Eurozone countries allowed the perception of the relevant risks associated with the adoption of the common currency. The aim of this paper is to present the sources of debt in the euro area countries during the crisis, based on the most important economic theories including the theory of optimum currency areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., The Theory of Economic Integration, George Allen and Unwin, London 1973.
 2. Biegun K., Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europej-skiej, cyt. za: www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Biegun-Wroclaw.pdf.
 3. Bielecki J., Z paktu fiskalnego zostanie wydmuszka, forsal pl. http://forsal.pl/artykuly/ 601650, z_paktu_fiskalnego_zostanie_wydmuszka.html.
 4. Eichengreen B., "Is Europe an Optimum Currency Area?", NBER Working Paper nr 3579, January 1991, www.nber.org/papers/w3579.pdf.
 5. Gawlikowska-Hueckel A., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolite-go rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. Konwergencja czy dywergencja gospodarcza w strefie euro?, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, grudzień 2011, www.mg.gov.pl/files/ upload/15189/Konwergencja%20czy%20dywergencja%20gospodarcza%20w% 20strefie%20euro.pdf.
 7. Kunz J., Labour Mobility and EU Enlargement, a Review of Current Trends and De-bates, 2002, www.fafo.no/oestforum/kunnskapsbase/publikasjoner/fou/2002%20 etui%20labour%20mobility.pdf.
 8. Mundell R., The Theory of Optimum Currency Areas, International Economics, Robert A. Mundell, Macmillan, New York 1968, www.columbia.edu/~ram15/ie/ie-12.html.
 9. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Sankowski R., Dolarów nie chcą już nawet amerykańscy raperzy, "Gazeta Wyborcza" z dnia 19.11.2007.
 11. Strzelecki J., "The Economist" odkrył przyczyny kryzysu w strefie euro. Są dwie, a jedna z nich przesądza o całkowitym załamaniu wzrostu, http://swww.wgospodarce.pl/informacje/7903-the-economist-odkryl-przyczyny-kryzysu-w-strefie-euro-sa-dwie-a-jedna-z-nich-przesadza-o-calkowitym-zalamaniu-wzrostu.
 12. Wojtyna A., Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa" numer specjalny, SGH, Warszawa 1998.
 13. Źródła obecnego kryzysu w strefie euro, materiał opracowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską 2012, www.mf. gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=bc10eed6-2c35-4eae-b002 8692b 02395e7&groupId=764034.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu