BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw jako stymulator rozwoju regionalnego
Business Innovativeness as a Regional Development Stimulator
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 67-77, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Region, Rozwój regionalny, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje, Polityka innowacyjna
Region, Regional development, Enterprises, Enterprise innovation, Innovations, Innovation policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach polityka innowacyjna stała się jedną z ważniejszych polityk sektorowych nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w Polsce. We współczesnych gospodarkach rośnie rola innowacji w porównaniu do klasycznych czynników wzrostu gospodarczego, takich jak ziemia, kapitał, siła robocza. Innowacje przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, jak również wzmacniają pozycję regionu, a odpowiednio wspierane - także kraju na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

In the last years an innovation policy became one of the most important sector policies not only in EU, but also in Poland. In modern economies the role of innovation increases comparing to classical factors of economic growth, e.g. land, capital, work-force. Innovations contribute to increasing business competitiveness and strengthening region position as well as country position internationally when properly assisted. This study attempts to determine firstly whether Polish companies implement innovations, secondly what exactly are the innovations provided by them, and lastly to what extent their innovative activities affect the change and development of the regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capanidu N., Znaczenie innowacji w rozwoju regionalnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 2006, nr 10.
 2. Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, w: Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław 2009.
 3. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, Szczecin 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/dzial_innow_przed__sek_usl_2010_2012.
 5. Górka K., Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 708.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 7. Innovation Policy in a Knowledge - Based Economy, Enterprise Directorate, European Commission, Brussels-Luxembourg 2000.
 8. Miszczak K., Charakterystyka funkcjonowania terytorialnych systemów innowacyjnych, w: Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, red. S. Korenik, M. Rogowska, Wydawnictwo Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Polska 2013. Raport o stanie polskiej gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG20130829.pdf.
 10. Polityka regionalna w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, www.mir.gov.pl/konferencje/Poznan/pl/Documents/Polityka_regionalna.pdf.
 11. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2013.
 12. Shumpeter J.A., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 13. Szamrowski P., Polityka innowacyjna państwa w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 14. Szlachta J., Zaleski J., Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospo-darka Narodowa" 2010, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu