BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współmierność systemów: rachunkowości zarządczej i audytu wewnętrznego w usprawnianiu procesu zarządzania ryzykiem strategicznym
Adequacy of Managerial Accounting and Internal Auditing Systems in the Improvement of the Process of Strategic Risk Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 124-133, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Klient
Management accounting, Internal audit, Risk management, Risk, Customer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa dostrzegają znaczenie ryzyka strategicznego, a sterowanie nim traktują jako priorytet w procesie zarządzania ryzykiem. Dla skutecznego zarządzania omawianym ryzykiem coraz częściej poszerzają zakres pomocnych w tym względzie instrumentów. Takich narzędzi dostarczają w szczególności dwa systemy, swoimi celami i zadaniami ściśle związane z procesem zarządzania ryzykiem, a mianowicie: rachunkowość zarządcza i audyt wewnętrzny. Artykuł ma na celu pokazanie współmierności rachunkowości zarządczej i audytu wewnętrznego w doskonaleniu procesu zarządzania ryzykiem, na przykładzie jednego z ryzyk strategicznych jakim jest ryzyko klienta. Metodologia wykorzystana w opracowaniu opiera się na analizie opisowej i porównawczej.(abstrakt oryginalny)

Modern enterprises understand the importance of strategic risk, and managing it treat as a priority in the process of risk management. For the effective management of the discussed risk they broaden the scope of instruments, which are helpful in the risk management process. Such tools are particularly provided by the two systems, which by their objectives and tasks are related to risk management, namely: managerial accounting and internal auditing. The aim of the paper is to show, by describing the case of one of strategic risks that is the customer risk, that managerial accounting and internal auditing can improve the risk management process. The methodology used in this paper is based on the descriptive and comparative analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. COSO: Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Executive Summary, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004. http://www.coso.org/documents/ coso_erm_executivesummary.pdf (12.02.2014).
 2. Deloitte, Exploring Strategic Risk: A Global Survey, 2013. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/ Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Exploring_Strategic_ Risk_2014_EN.pdf (12.02.2014).
 3. FERMA: Standard zarządzania ryzykiem, Federation of European Risk Management Associations, 2002, http://www.theirm.org/publications/documents/rm_standard_polish_15_11_04.pdf (12.02.2014).
 4. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 5. Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, PWE, Warszawa 2011.
 6. Młodzik E., Istota zarządzania ryzykiem, [w:] Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia, t. 874, Szczecin 2013.
 7. Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 8. Nowak E., Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2010.
 9. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, PIKW, Warszawa 2011.
 10. Skowronek-Mielczarek A., System informacji wykorzystywany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Controlling - analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Difin, Warszawa 2007.
 11. Sobańska I. (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 12. Strategies for managing customer and supplier risks, The Economist Intelligence Unit Limited, 2013.
 13. http://www.economistinsights.com/sites/default/files/EIU%20D%26B%20paper%20FINAL%20 Nov%2021%20with%20new%20logo.pdf (3.04.2014).
 14. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu