BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zróżnicowanie jakości życia w zakresie infrastruktury socjalnej i opieki społecznej na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
Divergences in Living Quality in Terms of Social Infrastructure and Social Welfare Quoting the Example of Counties Located in West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Jakość życia, Region, Infrastruktura społeczna, Pomoc społeczna
Quality of life, Region, Social infrastructure, Social assistance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Infrastruktura socjalna i opieka społeczna są istotnym obszarem pomiaru jakości życia. Odzwierciedlają one poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, świadczą o poziomie rozwoju społecznego i zrównoważonego. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tym obszarze w powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz wyjaśniono powody uzyskanej oceny. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Social infrastructure and social welfare are important aspects to be taken into account while measuring living quality. They reflect the extent to which social needs are being satisfied, the stage of social development and the stage of sustainable development. In order to accomplish the aim of the paper, the author refers to the results of research on objective living quality (to which social infrastructure and social welfare greatly contribute) conducted in counties located in West Pomeranian voivodeship. Furthermore, the author discusses factors that have contributed to such results using desk research and taxonomic analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Jakość życia jako integrujący rodzaj jakości, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
  2. Dane Banku Danych Lokalnych, GUS 2014, www. stat.gov.pl (30.04.2014).
  3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie#mediaviewer/Plik:Woj_zachodniopomorskie_adm.svg (10.05.2014).
  4. Karmowska G., Krawczyk M., Kryk B., Maniak G., Marciniak M., Czynniki podnoszenia jakości życia i dostępności do usług publicznych na obszarze województwa zachodnio-pomorskiego, Raport dla Urzędu Marszałkowskiego WZP, Szczecin 2014.
  5. Kryk B., Jakość życia a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
  6. Kryk B., Jakość życia - odczuwać czy mierzyć, w: Poziom i jakość życia w dobie kryzy-su, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
  7. Kryk B., Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, "Handel wewnętrzny" 2013, listopad-grudzień (A), t. II.
  8. Kukuła K., Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu