BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawska Justyna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Struktura wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w Polsce w latach 1991-2012
The Structure of Public Expenditures on Healthcare in Poland in the Years 1991-2012
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 134-143, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Sektor finansowy, Finanse publiczne, Opieka zdrowotna, Wydatki na ochronę zdrowia
Public finance sector, Financial sector, Public finance, Health care, Expenditures on health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opieka zdrowotna w Polsce przed 1999 r. była finansowana z budżetu państwa. Po wprowadzeniu w 1999 r. reformy ochrony zdrowia jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Udział wydatków na opiekę zdrowotną w wydatkach ogółem sektora finansów publicznych nie uległ zmianie - waha się w granicach 13-15%. Badaniem struktury wydatków na opiekę zdrowotną objęto lata 1991-2012. Struktura wydatków publicznych na opiekę zdrowotną jest niekorzystna. Ponad 40% wydatków publicznych finansuje opiekę szpitalną i tylko około 20% lecznictwo ambulatoryjne.(abstrakt oryginalny)

Before 1999 healthcare in Poland was financed by central budged. After the healthcare reform in the year 1999 it has been financed by National Health Fund, central budged and local governments. The share of healthcare expenditures in the total expenditures of public finance sector has not changed - it is still between 13-15%. The structure of healthcare expenditures in the years 1991-2012 has been investigated. The healthcare expenditures structure is unfavourable. Over 40% of public expenditure finances hospital care and only about 20% of outpatient healthcare.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bates L., Santerre R., 2013, Does regionalization of local public health services influence public spending levels and allocative efficiency? "Regional Science and Urban Economics", no. 43, s. 209-219.
 2. DeBakey M., 2006, The role of government in health care: a societal issue, "The American Journal of Surgery", no. 191, s. 145-157.
 3. Krakowińska E., 2006, Analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Studia i Materiały Nr 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 37-49.
 4. Mou H., 2013, The political economy of the public-private mix in heath expenditure: An empirical review of thirteen OECD countries, "Health Policy" no. 113, s. 270-283.
 5. Narodowy Rachunek Zdrowia, GUS 2010-2012
 6. Nawrolska I., 2011, Polski system ochrony zdrowia. Potrzeba redefiniowania priorytetów, Zeszyty Naukowe nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 365-378.
 7. Database OECD Statistics, stat.oecd.org (20.07.2014).
 8. Propper C, Green K., 2001, A larger role for the private sector in financing UK Health Care: the arguments and evidence, "Journal of Social Policy", vol. 30, issue 04, s. 685-704.
 9. Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, 2004, Warszawa.
 10. Rice J., Harris D., 2014, A Proposal to Reroute and Reform the Healthcare Money Trail, "The American Journal of Surgery", vol. 207, issue 6, s. 996-999.
 11. Roczniki statystyczne 1991-2012, GUS, Warszawa.
 12. Stańdo-Górowska H., 2012, Kształtowanie wydatków na opiekę zdrowotną jako problem społeczno- -ekonomiczny, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 26, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 70-79.
 13. Strzelecka A., 2011, Metody taksonomiczne i ekonometryczne w badaniach publicznych wydatków zdrowotnych, [w:] Ochrona zdrowia na świecie, K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Strzelecka J., Smołkowska U., 2009, Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce, [w:] Zdrowie Polaków, red. G. Ciura, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 4(20), Warszawa, s. 117-148.
 15. Tuohy C., Flood C., Stabile M., 2004, How does private finance affect public health care systems? Marshaling the Evidence from OECD Nations, "Journal of Health Politics, Policy and Law", vol. 29, no. 3, s. 359-396.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu