BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Kamila (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy
Situation Youth in Polish Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 105-116, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie ludzi młodych, Bezrobocie, Młodzież NEET
Labour market, Youth unemployment, Unemployment, NEET youth (Neither in employment nor in education and training)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski rynek pracy jest obszarem charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem w kontekście kształtowania się głównych mierników. W artykule podjęto próbę analizy warunków zatrudnienia młodzieży na rynku pracy. Opisano nowy problem młodzieży określonej jako pokolenie NEET, czyli populacji obejmującej osoby młode, które nie pracują, nie uczą się oraz nie podejmują szkoleń. Następnie użyto metody taksonomicznej do regionalnej analizy czynników, określających ogólną sytuację młodych ludzi na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Polish labour market is very diverse in the context of shaping basic indicators. This article attempts to analyse conditions of youth employment in the labour market. On the paper described new generation NEET. This population contain young people neither in employment, education or training. Then author used taxonomic method to analyse regional indicators which describe general youth situation in the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell D.N.F., Blanchflower D.G., Young People and Recession: A Lost Generation?, Centre of Economic Policy Research 2010.
  2. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl.
  3. Jungblut J.M., Mascherini M., Meierkord A., Salvatore L., NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
  4. Łogwiniuk K., Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, "Economy and Management" 2011, nr 1.
  5. Mascherini M., Young people and NEETs in Europe: first findings, Eurofound, Dublin 2011.
  6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2013, poz. 674).
  7. Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
  8. Rondón G., Szczęśniak M., Pokolenie "ani-ani": o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, w: "Psychologia Społeczna" 2011, nr 3 (18).
  9. Ustawa z dn. 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU 2014, poz. 598).
  10. Young Europeans' perspectives on the crisis: Europe's lost generation, Futurelab Eu-rope, Bruksela 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu