BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Relationship between How Compensation Is Configured and the Level and Components of Commitment to Work - Findings Based on Allen and Meyer's Organisational Commitment Scale
Zależności konfiguracji wynagrodzeń z poziomem i elementami zaangażowania pracowników - wnioski na podstawie skali zaangażowania organizacyjnego Allen i Meyera
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 9 (933), s. 81-94, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Wynagrodzenia, Motywacje płacowe
Employees' engagement, Remuneration, Motivating by pay
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem poznawczym niniejszego artykułu jest diagnoza i analiza zależności między poziomem, strukturą i kryteriami wynagrodzeń z komponentami poziomu zaangażowania w pracę. Opisywany temat jest istotnym problemem aplikacyjnym, szczególnie w dzisiejszym globalnym, międzynarodowym środowisku HRM. W pierwszej części tekstu zostały przedstawione teoretyczne założenia przeprowadzonych wyników badań: definicje i pojęcia związane z zaangażowaniem i strukturą systemu wynagrodzeń oraz podstawy teorii Allen i Meyera. W drugiej części zostały syntetycznie opisane zasadnicze wnioski związane z zależnościami pomiędzy elementami konfiguracji wynagrodzeń a komponentami przywiązania do pracy. Wyniki mają charakter ilościowy, a do ich uzyskania zastosowano analizę korelacji. Najważniejszą implikacją badań okazał się wynik wskazujący na niską korelację między zaangażowaniem a elementami systemu wynagrodzeń. Głównym czynnikiem, który jest współzależny z afektywnym komponentem zaangażowania, jest poziom wynagrodzenia. (abstrakt oryginalny)

One of the most important problems in modern HRM is to design innovative solutions related to human capital management, which uses the maximum involvement and commitment to the organisation. One of the most critical solutions in this field is the system of remuneration. This article examines correlations between these areas. The first part of the paper provides a theoretical explanation of the basic assumptions, including definitions and concepts of commitment, elements of compensation, and Allen & Meyer's Organizational Commitment Scale theory. The second part presents the main conclusions and findings related to the configuration of compensation with the level and components of commitment to work gained by correlation analysis. The most important final outcome is that there are only a few significant correlations among commitment and its components. The main factor that is correlative with the affective component of commitment is the level of remuneration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 2. Bańka A., Wołoska A., Bazińska R. (2002), Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, "Psychological Journal", nr 8, Warszawa.
 3. Borkowska S. (2007), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków.
 4. Borowska-Pietrzak A. (2011), Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego (in:) B. Urbaniak (ed.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Buchanan B. (1974), Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations, "Administrative Science Quarterly", nr 19, Johnson Cornell University, http://dx.doi.org/10.2307/2391809.
 6. Bugdol M. (2011), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 7. Cascio W., Boudreau J. (2011), Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Cohen A. (2007), Commitment Before and After: An Evaluation and Reconceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", 17/3: 336-354, http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2007.05.001.
 9. Hampton R., Howell R. D. (1989), Career versus Organizational Commitment: Antecedants and Consequences of Retail Salespeoples' Commitment, "Journal of Retailing", vol. 65, Spring.
 10. Haromszeki Ł., Kawka T. (2011), Struktura systemów motywowania pracowników nowej gospodarki (in:) B. Nogalski, B. Wierzbicka (eds), Źródła sukcesu organizacji, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 11. Jaros S. (2007), The Meyer and Allen Model of Organizational Commitment: Measurement Issues, "The Icfai 8 Journal of Organizational Behavior", Vol. VI, No. 4/07, Icfai University Press, Baton Rouge.
 12. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 14. Marzec I. (2011), Zaangażowanie organizacyjne polskich pracowników - aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne (in:) Z. Janowska (ed.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Meyer J. P., Allen N. J. (1991), A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", 1/1: 61-89, http://dx.doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-z.
 16. Meyer J. P., Allen N. J. (1997), Commitment in the Workplace. Theory, Research and Application, ATOB Sage Publications, Thousand Oaks.
 17. Molek-Winiarska D. (2013), Wdrożenie programu redukcji stresu w organizacji, "Przegląd Organizacji", 1, Warszawa.
 18. Robinson D., Derryman S. (2004), The Drivers of Employee Engagement Report 408, Institute for Employment Studies, Brighton.
 19. Saks A. M. (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, "Journal of Managerial Psychology", 21(7): 600-619, http://dx.doi.org/10.1108/02683940610690169.
 20. Słownik zarządzania kadrami (2005), T. Listwan (ed.), C. H. Beck, Warszawa.
 21. Spik A., Klincewicz K. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne (in:) M. Kostera (ed.), Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 22. Stor M. (2011), Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji (2010), K. Sedlak (ed.), Sedlak & Sedlak, Kraków.
 24. Zarządzanie kadrami (2010), T. Listwan (ed.), C.H. Beck, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0906
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu