BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańczyk Joanna (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Does Authentic Leadership Depend on National Culture?
Czy autentyczne przywództwo zależy od kultury?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 9 (933), s. 123-136, rys., bibliogr. 25 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Kultura, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Przywództwo, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Culture, Social and cultural condition, Leadership, International enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorka przedstawia koncepcje i założenia teoretyczne odnoszące się do kulturowych uwarunkowań przywództwa oraz wskazuje ich znaczenie w zarządzaniu międzynarodowymi przedsiębiorstwami z kapitałem niemieckim i japońskim. Opisując wymiary autentycznego przywództwa oraz kultury, autorka prezentuje wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone wśród 57 przedstawicieli kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, które prowadzą działalność w Polsce. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że w przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim najsilniejszy związek zdiagnozowano pomiędzy wymiarami autentycznego przywództwa a dystansem władzy. Natomiast w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim na wymiary autentycznego przywództwa wpływają dystans władzy oraz indywidualizm. (abstrakt oryginalny)

The author presents the theoretical assumptions and concepts concerning the cultural determinants of leadership in Japanese and German international enterprises. The author not only describes the theoretical assumptions behind authentic leadership and the links between an organisation and culture, but also presents results of empirical research conducted among 57 top managers of international automotive enterprises operating in Poland. The results show that for German enterprises the strongest correlations were between dimensions of authentic leadership and power distance. In the Japanese enterprises, both power distance and individualism were key in determining the dimensions of authentic leadership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery G. C. (2009), Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Warszawa, PWE.
 2. Avolio B. J., Gardner W. L. (2005), Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership, "The Leadership Quarterly", 16(7): 315-338.
 3. Avolio B. J., Gardner W. L., Walumbwa F. O. (2005), Authentic Leadership Theory and Practice: Origins, Effects and Development, Elsevier, San Francisco.
 4. Avolio B. J., Gardner W. L., Walumbwa F. O., Luthans F., May D. R. (2004), Unlocking the Mask: a Look at the Process by Which Authentic Leaders Impact Follower Attitudes and Behaviours, "The Leadership Quarterly", 15(6): 801-823, http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.09.003.
 5. Bass B. M., Steidlmeier P. (1999), Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior, "Leadership Quarterly", 10: 181-217, http://dx.doi.org/10.1016/s1048-9843(99)00016-8.
 6. Błaszczyk W. (1999), Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition (2010), Harper Collins Publishers, Glasgow.
 8. Gardner W. L., Avolio B. J., Luthans F., May D. R., Walumbwa F. O. (2005), Can You See the Real Me? A Self-based Model of Authentic Leader and Follower Development, "The Leadership Quarterly", 16(7): 343-372.
 9. George W. (2003), Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets of Creating Lasting Value, Jossey-Bass, San Francisco.
 10. Hall E. T., Hall M. R. (1990), Understanding Cultural Differences, Intercultural Press, New York.
 11. Hofstede G. (1990), Measuring Organisational Cultures. A Qualitative and Quantitative Study across Twenty Cases, "Administrative Science Quarterly", 35: 265-316.
 12. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa, PWE.
 13. Hofstede G., Hofstede G. J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 14. Koźmiński A. K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. Locke E. A., Kirkpatrick S. A. (1991), Leadership: Do Traits Matter, "Academy of Management Executive", 5: 48-60.
 16. Luthans F., Avolio B. J. (2003), Authentic Leadership: A Positive Development Approach (in:) K. S. Cameron, J. E. Dutton, R. E. Quinn (eds), Positive Organizational Scholarship, Berrett-Koehler, San Francisco.
 17. Maxwell J. C. (1994), Być liderem, Medium, Warszawa.
 18. Overview of GLOBE. Culture, Leadership and Organisations - The GLOBE Study of 62 Societies (2004), R. J. House et al. (eds), Sage, Thousand Oaks.
 19. Pekerti A. A., Thomas D. C. (2003), Communication in Intercultural Interaction: An Empirical Investigation of Idiocentric and Sociocentric Communication Styles, "Journal of Cross-Cultural Psychology", 34(2): 139-154, http://dx.doi.org/10.1177/0022022102250724.
 20. Sikorski C. (2006), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C.H. Beck, Warszawa.
 21. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 22. Terry R. W. (1993), Authentic Leadership: Courage in Action, Jossey-Bass, San Francisco.
 23. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2006), Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Villani S. (1999), Are You Sure You're the Principal? On Being an Authentic Leader, Corwin Press, Thousand Oaks.
 25. Yukl G. A. (2006), Leadership in Organisations, Prentice-Hall, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0909
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu