BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Anna (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu)
Tytuł
Weryfikacja modelu regresji wielorakiej na przykładzie nieruchomości rekreacyjnych gmin: Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna
Verification of Regression Based on the Gródek nad Dunajcem and Łososina Dolna Community
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Modele regresji, Analiza statystyczna, Wartość nieruchomości, Modele ekonometryczne
Real estate market, Regression models, Statistical analysis, Real estate's value, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza statystyczna z wykorzystaniem programów Statistica i Excel pozwala na stwierdzenie istotności cech i czynników kształtujących rynek nieruchomości rekreacyjnych. Zarówno model ekonometryczny, jak i struktura badania zbiorowości mają istotny wpływ na wyodrębnienie najważniejszych cech wpływających na wartość nieruchomości rekreacyjnych. Stworzony model może być stosowany do prognozowanie przyszłej wartości nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

Statistical analysis witch using of programs such as Statistica and Excel, allows affirming the importance of features and factors which shape recreational properties market. Both econometric model and examination procedure have essential impact on separating the most crucial features which influence on value of recreational properties. The created model can be forecasting future value of property.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hajduk A.: Dobór i analiza parametrów na potrzeby nieruchomości rekreacyjnych. Geodezja. Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej, t. 12, z. 2, 2006, Kraków
  2. Hozer J.: Zastosowanie ekonometrii w wycenie nieruchomości. XII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny", Koszalin 2003
  3. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki na przykładach z medycyny. StatSoft, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu