BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Analiza projektu farmy wiatrowej za pomocą rachunku kosztów docelowych
Analysis of Wind Farm Project with Target Costing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 155-172, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Stopa zysku, Koszty, Rachunek kosztów docelowych
Profit rate, Costs, Target costing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu było potwierdzenie hipotezy, że nieopłacalność farmy wiatrowej w 2013 r. jest spowodowana niesprzyjającymi warunkami cenowymi i strukturą kosztową oraz określenie niezbędnych zmian warunków dla akceptacji projektów farmy wiatrowej. Narzędziem zastosowanym w analizie jest rachunek kosztów docelowych. W Excelu zbudowano model matematyczno-finansowy farmy wiatrowej, który jest również modelem symulacyjnym. Hipoteza została potwierdzona. Określono również niezbędne zmiany wielkości nakładów inwestycyjnych, ceny energii i ceny zielonych certyfikatów, dla których planowany, jednostkowy koszt własny sprzedaży stał się nieco niższy od jednostkowego kosztu dopuszczalnego, a dyskontowe kryteria akceptacji projektu farmy były spełnione dla ich minimalnej wielkości. Znaleziony został również bardzo wysoki dla jednostkowego kosztu docelowego stopień dźwigni cenowej, wynoszący około 9, co wyjaśnia skalę zagrożenia dla branży OZE z powodu spadku cen zielonych certyfikatów.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article was to confirm the hypothesis that the wind farms were unprofitable due to unfavorable conditions for the price and cost structure (spread between allowed unit cost and actual unit costs) at the end of 2013. The second goal was to determine the necessary changes of the investment projects parameters in order to fulfill their discounting acceptance criteria. A tool used in the analysis was target costing. It was applied to build a mathematical and financial wind farm model in Excel, which was also a simulation model. The hypothesis was confirmed. The necessary amendments specified the size of the investment, energy price and the price of green certificates, for which the planned unit cost of goods sold, overheads and depreciation was slightly lower than the allowed unit cost, and the farm project minimum discounting acceptance criteria were met. The very high degree of price leverage for the unit allowed cost of about 9 was found, which explains the scale of the threat to the renewable energy sources branch due to a fall in price of green certificates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajczuk R., Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, czerwiec 2014, s. 13-15, http:// www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2014-06-04/odnawialne-zrodla-energii-w-niemczechobecny- stan-rozwoju-grupy (6.08.2014).
 2. BSJP, TPA Horwath, PAIiIZ, Energetyka wiatrowa w Polsce. Raport 2013, (2013), http://www.bsjp.pl/ files/attachments/raport_wiatrowy_2013.pdf (25.03.2014).
 3. BSJP, TPA Horwath, PAIiIZ, Energetyka wiatrowa w Polsce. Raport 2012, (2012), http://www.bsjp.pl/ files/attachments/raport_wiatrowy_2012.pdf (25.03.2014).
 4. BSJP, TPA Horwath, PAIiIZ, Energetyka wiatrowa w Polsce. Raport 2011, (2011), http://www.bsjp.pl/ files/attachments/raport_wiatrowy_2011.pdf (25.03.2014).
 5. Cooper R., Slagmulder R., Develop Profitable New Products with Target Costing, "Sloan Management Review", 1999, vol. 40.
 6. Ernst & Young, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, European Wind Energy Association, Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce, 2012, http://www.domrel.pl/_publikacje/ raport_psew_2012.pdf (27.03.2014).
 7. Inxin Polska, Elektrownie wiatrowe, http://www.elektrownie-tanio.net/koszty.html (27.03.2014).
 8. Mielcarek J., Próba rekonstrukcji podstaw teoretycznych rachunku kosztów docelowych, [w:] Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 9. Mielcarek J., Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie analizy inwestycji w rolnictwie, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, red. M. Wasilewski, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Nr 97, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 10. Morris C., Pehnt M., Energy Transition. The German Energiewende, Heinrich Böll Foundation, Berlin released on 28 November 2012, revised January 2014, s. 34-37, http://energytransition.de/wp-content/ themes/boell/pdf/en/German-Energy-Transition_en.pdf (15.02.2014).
 11. Niedziółka M., Analiza opłacalności farm wiatrowych, [w:] Zielona energia w Polsce, red. D. Niedziółka, CeDeWu, Warszawa 2012.
 12. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 13. Polska Rada Koordynacyjna OZE, Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii dotyczące nadpodaży świadectw pochodzenia i ryzyka załamania rynku zielonych certyfikatów, http://www.pwea.pl/pl/start/aktualnosci/item/679-stanowisko-polskiej-rady-koordynacyjnejodnawialnych- źródeł-energii-dotyczące-nadpodaży-świadectw-pochodzenia-i-ryzyka-załamaniarynku- zielonych-certyfikatów (2.04.2014).
 14. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, TPA Horwath, Analiza scenariuszy rozwoju polskiej energetyki odnawialnej, 2013, http://www.tpa-horwath.pl/sites/default/files/publications/downloads/ raport_tpa_hortwath_psew.pdf (28.03.2014).
 15. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2014) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013, 2014, http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/5704,Informacja-nr-152014.html (28.03.2014).
 16. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 3/2013 w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne za rok 2013, 2013, http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/5151,Informacja-nr-32013.html (28.03.2014).
 17. Radziewicz W., Modelowanie elektrowni wiatrowej w systemie elektroenergetycznym w otoczeniu rynkowym, Rozprawa doktorska, Politechnika Opolska, Opole 2009.
 18. Schnell C., Zielone certyfikaty z biomasy leśnej stanowią ryzyko dla systemu wsparcia, 2013, http:// wysokienapiecie.pl/onas/2-glowna/183-zielone-certyfikaty-z-biomasy-lesnej-stanowia-ryzykodla- systemu-wsparcia (28.03.2014).
 19. Sobańska I., Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 20. Szymański B., Spadek ceny zielonych certyfikatów - geneza, 2013, http://solaris18.blogspot. com/2013/02/spadek-ceny-zielonych-certyfikatow.html (28.03.2014).
 21. Towarowa Giełda Energii S.A. a, Rynek praw majątkowych, http://www.tge.pl/fm/upload/Wszystko-o- -RPM/FolderRPM.pdf (28.03.2014).
 22. Towarowa Giełda Energii S.A. b, Raporty miesięczne 2013 r., http://tge.pl/pl/432/raporty-miesieczne- -tge-sa-za-rok-2013 (28.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu