BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzeszewska Katarzyna (Akademia Morska w Gdyni), Kizielewicz Joanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Cele polityki morskiej największych gospodarek morskich świata w świetle międzynarodowych ustaleń
The Objectives of the European Maritime Policy in the Light of International Framework and Solutions Adopted by the World's Largest Maritime Economies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 117-126, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Polityka morska, Teoria ekonomii, Gospodarka morska
Maritime policy, Economic theory, Maritime economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównano politykę morską wobec mórz i oceanów, kreowaną na forum międzynarodowym, z politykami morskimi wybranych państw oraz UE. Postęp technologiczny sprzyja odkrywaniu nowych możliwości wykorzystywania akwenów morskich w działalności gospodarczej, stąd konieczność uregulowania podstawowych kwestii dla bezpieczeństwa wód oraz ludzi. Celem artykułu był przegląd strategii wobec mórz i oceanów w różnych krajach. Rozwiązania światowe zestawiono z politykami morskimi: narodowymi oraz unijną. Wybrano kraje o największych gospodarkach morskich - a więc i największym wpływie na kondycję mórz. W pracy wykorzystano metodę analizy krytycznej oraz porównawczej. Podstawowymi źródłami były akty normatywne i raporty związane z różnymi aspektami gospodarowania zasobami morskimi. Wynikiem przeprowadzonych badań jest ocena zgodności celów narodowych polityk morskich z zaleceniami wypracowanymi na forum międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

In the article, the maritime policy, which was created on the international forum, was compared to maritime policies of selected countries. Technological and scientific progress favours the discovery of new possibilities of using sea areas in business activity. Hence it's necessary to regulate the basic issues connecting with the safety of people and the seas. The purpose of this article was to review of strategies of seas and oceans created at various levels. Global solutions were compared to national maritime policies. The countries, which policies were analysed, are the largest maritime eco-nomies - therefore they have the greatest influence upon the seas' condition. The method of critical analysis and benchmarking were used in this article. The study was generally based on the normative acts and reports related to various aspects of the management of marine resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2014 Index of Economic Freedom, The Heritage Found, "Wall Street Journal", www.heritage.org.
 2. Agenda 21, UNCED, Rio de Janeiro 1992.
 3. An Ocean Blueprint for the 21st Century, www.opc.ca.gov.
 4. Australia's Oceans Policy, www.environment.gov.au.
 5. Canada's Ocean Strategy, www.dfo-mpo.gc.ca.
 6. Countries Ranked by Military Strength 2014, Global Fire Power, www.globalfirepower.com.
 7. Global food security index 2014. An annual measure of the state of global food security, The Economist Intelligence Unit Limited 2014.
 8. Global Capture Production Statistics updated to 2012, FAO, www.fao.org.
 9. International Index of Energy Security Risk®. Assessing Risk in a Global Energy Mar-ket 2013 Edition, Institute for 21st Century Energy, U.S. Chamber of Commerce, www.energyxxi.org.
 10. Kizielewicz J., Polityka gospodarcza rządu i Unii Europejskiej wobec regionów nad-morskich i jej wpływ na rozwój turystyki morskiej w Polsce, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307, Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wrocław 2013.
 11. Мopcкая дoктpина PФ дo 2020 г., www.scrf.gov.ru.
 12. Política marítima nacional, www.planalto.gov.br.
 13. Polìtica Nacional para os Recursos do Mar, www.planalto.gov.br.
 14. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz, COM(2006) 275.
 15. Report of the World Summit on Sustainable Development, A/CONF.199/2.
 16. Skrzeszewska K., Polska gospodarka morska w kontekście polskiej oraz europejskiej polityki morskiej, w: Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Gdańsk 2013.
 17. Stortingsmelding nr 12 til Stortinget Rent og rikt hav, http://www.regjeringen.no.
 18. Suárez de Vivero J.L., The European vision for oceans and seas - social and political dimension of Green Paper on Maritime Policy for the EU, "Marine Policy" 2007, nr 31.
 19. The Basic Act on Ocean Policy, www.kantei.go.jp.
 20. The State of World Fisheries and Aquaculture 2014, FAO, www.fao.org.
 21. White Paper on the Development of China's Marine Programmes, www.china.org.cn.
 22. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, COM(2007) 575.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu