BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latoszek Ewa, Speczik Mateusz
Tytuł
Perspektywy uwolnienia rynku gazu ziemnego w Polsce - kierunki działań w latach 2012-2014
Towards the Liberalisation of the Natural Gas Market in Poland (2012-2014)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 71-87, rys., wykr.
Słowa kluczowe
Gospodarka niskoemisyjna, Gaz ziemny, Konkurencyjność
Low-carbon economy, Natural gas, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie dążenia państw Unii Europejskiej do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej gaz ziemny staje się coraz ważniejszym surowcem energetycznym, stopniowo ograniczając znaczenie, jakie do tej pory miały w europejskim miksie energetycznym ropa naftowa, węgiel brunatny i kamienny oraz energia atomowa. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie działań podejmowanych w Polsce w ostatnich kilku latach na rzecz uwolnienia rynku gazu, mającego szczególne znaczenie w budowaniu podstaw gospodarki niskoemisyjnej. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse recent actions undertaken in Poland with the purpose of liberalising the natural gas market. It seems that the drive towards a liberalised natural gas market has been dynamic in Poland in recent years, especially due to the strong EU pressure after the i ntroduction of the third energy package. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drop in 2013 EU gas demand emphasises need for swift change, Eurogas Press Release, Brussels, 18 March 2014.
 2. http://polskielng.pl [dostęp 28.01.2014].
 3. http://ebe.org.pl/aktualnosci/polska/komisja-europejska-domaga-sie-kary-dla-polski-grozi-nam-ponad-1-mln-euro-za-kazdy-tydzien-opoznienia-we-wdrozeniu-dyrektyw.html [dostęp 28.12.2012].
 4. http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej [dostęp 20.01.2013].
 5. http://gazownictwo.wnp.pl/gazowe-obligo-nie-wypalilo-czy-pgnig-zaplaci-miliardy,214963_1_0_0.html [dostęp 14.02.2014].
 6. International Energy Outlook 2011, U.S. Energy Information Administration, Washington, September 2011, s. 43.
 7. Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konkurentów na rynku gazu w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, sierpień 2012, s. 29.
 8. Kulesa M., Rogóż P., Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce, "Profesjonalne Gazownictwo" 2011/2012, s. 11.
 9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego - projekt, Warszawa, 22 sierpnia 2012.
 10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Informacja nr 29 w sprawie braku obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf na obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej, Warszawa 2012.
 11. Program uwolnienia gazu. Projekt do publicznych konsultacji, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa, 13 lutego 2012, s. 3.
 12. Ren Y., Galiana F. D., Pay-as-bid vs. Marginal Pricing, Mc Gill University, Montreal 2003, s. 7-8.
 13. Zajdler R., Perspektywy rozwoju formuł cenowych w kontraktach długoterminowych na dostawy gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla stworzenia w Polsce hubu gazowego dla państw Europy Środkowo -Wschodniej, Zajdler Energy Lawyers, Warszawa 2012, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu