BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafin Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
CSR jako obszar działania firm sektora MSP
CSR as a Research Domain for SME Sector Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2014, nr 13, s. 79-91, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne warunki funkcjonowania firm nie są łatwe dla przedsiębiorców. Wymagają od nich stosowania różnorodnych form i metod oddziaływania na otoczenie i umiejętnego wykorzystywania warunków, jakie ono wytwarza. Wcześniej przyjmowane rozwiązania nie zawsze okazują się gwarantem sukcesu. Burzliwe, zmienne i konkurencyjne otoczenie nie daje, zwłaszcza małym firmom, możliwości i szans spokojnego funkcjonowania i bezpiecznego budowania przyszłości. W drodze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej stosowane są różne sposoby. Praktyka wskazuje, że nie zawsze mają one wymiar w pełni etyczny. Jednak takie działania z reguły przynoszą krótkotrwały sukces. Jeśli jednak przedsiębiorca chce odnosić sukcesy w dłuższej perspektywie czasowej musi swoje działania ukierunkować na budowanie zaufania i uwzględnić społeczną odpowiedzialność za to, co robi. Aktywne zaangażowanie firmy w sferę społeczną jest publicznym potwierdzeniem, że biznes ceni sobie dobro ogólnospołeczne. Taka deklaracja cieszy się szacunkiem społecznym, a firma staje się bardziej konkurencyjna. (abstrakt oryginalny)

Contemporary conditions are not easy for entrepreneurs operating businesses. These conditions demand applying various forms and methods of influence upon the environment and skillful usage of the opportunities generated by it. Hitherto accepted solutions are often rendered inefficient and not always guarantee success. Turbulent, varying, competitive environment doesn't allow, especially for small companies, the possibilities and chances of peaceful operation and safe progress towards future development. There are various means of reaching competitive advantage. Practice shows that not always those are fully ethical means. Nevertheless such unethical activities usually give only a short-lived success. However, if an entrepreneur wants to achieve a long-lasting success within a larger period of time, he must focus his activities on building trust and consider the corporate social responsibility (CSR) of his comportment. Active engagement of a company in the social domain is a public confirmation of its reverence for common welfare. Such a declaration generates public respect and the company becomes more competitive henceforth. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkiewicz M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MSP, SWSPiZ, Łódź, wystąpienie z 24.09.2007.
 2. Bieńkiewicz M.: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, SWSPiZ, Łódź 2008.
 3. Gancarczyk M.: Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Hąbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 5. Krajewski R.: CSR w sektorze MSP, www.epr.pl/csr-w-sektorze-msp,felietony,24017,1.html
 6. Kuraszko I., Rok B.: Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Ekonomia Społeczna Teksty, Projekt Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 7. Nakonieczna J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 8. Nowe przewagi konkurencyjne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim, Warszawa 2006, www.konkurencyjnafirma.pl
 9. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa 2009.
 10. Pettigrew A.: Koncepcja odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu strategicznym, [w:] N. Craig Smith, G. Lenssen (red.), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009.
 11. Porter M., Kramer M.: Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 12. Pluta W. (red.): Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 13. Rojek-Nowosielska M.: Różnice w realizacji społecznej odpowiedzialności przez małe i duże przedsiębiorstwa, EQUAL, 2008.
 14. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Safin K. (red.): Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 16. Seweryński M.: Społeczna odpowiedzialność pracodawcy, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim, Materiały seminaryjne, Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice 2009.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 18. Waniak-Michalak H.: Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 19. Wołowiec T.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 3.
 20. www.odpowiedzialnafirma.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu