BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Energetyka prosumencka i jej wpływ na rynek energii elektrycznej
Prosumer Energy Model and its Impact on the Electricity Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 127-136, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Prosument, Rynek energetyczny, Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna
Prosumer, Energy market, Renewable energy sources, Energy policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarówno w Polsce, jak i całej Europie jednym z głównych kierunków rozwoju rynku energii elektrycznej może okazać się odejście od tzw. energetyki systemowej na rzecz lokalnej energetyki rozproszonej. Głównym wyznacznikiem zmian w takim podejściu są zachowania aktywnych odbiorców energii - prosumentów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w mikroźródła OZE. Celem artykułu jest charakterystyka modelu energetyki prosumenckiej oraz wskazanie głównych barier i korzyści wynikających z jej rozwoju, a także ukazanie wpływu energetyki prosumenckiej na rynek energii elektrycznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Both in Poland and in Europe one of the main directions of the electricity market development may be moving away from conventional energy system for local distributed energy. The main determinant of changes in this approach is the behavior of active energy buyers - prosumers (pol. person who is both producer and consumer), with particular emphasis on investment in renewable energy micro-sources. The aim of the article is to characterize prosumer energy model and to show the main barriers and benefits of its development as well as to demonstrate the impact of prosumer energy on the electricity market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski M., Pankowiec A., Szczerba P., Śniegocki A., Przełomowa energetyka prosumencka. Dlaczego źródła rozproszone mogą doprowadzić do przewrotu na rynku energii, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2014.
  2. IEO, Barometr fotowoltaiczny - EurObserv'ER, www.energies-renouvelables.org/ observ-er/stat_baro/observ/baro-jdp11_po.pdf.
  3. IEO, Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku, Warszawa 2013.
  4. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2014) dla operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w sprawie przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji, www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualno-sci/5795,Druga-tura-sprawozdan-w-zakresie-mikroinstalacji.html?search=782238.
  5. Pasierb S., Nowe możliwości finansowania przedsięwzięć energetycznych. Co to jest ESCO?, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice 2003.
  6. Popczyk J., Energetyka prosumencka, od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społeczeństwie, www.klaster3x20.pl/sites/ default/files/popczyk_2._ep_._xii.2013.pdf.
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (DzU 2013, poz. 984).
  8. Uwagi i propozycje Instytutu Energetyki Odnawialnej dotyczące rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (materiał na wysłuchanie publiczne w dniu 15 września 2014 roku), http://gramwzielone.pl/uploads/files/Stanowisko%20i%20propozycje%20Instytutu%20Energetyki%20Odnawialnej%20wobec%20rz%C4%85dowej%20wersji%20ustawy%20o%20OZE.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu