BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przedsiębiorczość społeczna - kluczowe czynniki rozwoju
Social Entrepreneurship - Key Factors of Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 147-156, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Przedsiębiorczość społeczna, Trzeci sektor gospodarki, Przedsiębiorstwa społeczne
Social capital, Social entrepreneurship, Third sector of the economy, Social enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie czynników kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W pierwszej części dokonano przeglądu wybranych definicji przedsiębiorczości społecznej ze wskazaniem na jej istotę oraz scharakteryzowano podmioty działające w tej sferze. Natomiast w części drugiej przedstawiono i omówiono czynniki przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz gwarantujące powodzenie przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne. Wskazano także na bariery, jakie mogą napotkać na swojej drodze przedsiębiorstwa społeczne. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present briefly the factors that are crucial for the development of social entrepreneurship. The first part of a review presents selected definitions of social entrepreneurship and entities operating in this sphere. In the second part presents and discusses the factors that contribute to the development of social entrepreneurship and ensure the success of projects undertaken by social enterprises. It also identifies barriers to the development of social entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alken M., Przedsiębiorstwo w ekonomii społecznej. Rozwiązania brytyjskie na tle tradycji europejskiej, "Trzeci sektor" 2005, nr 2.
 2. Chell E., Nicolopoulou K., Karatas-Ozkan M., Social entrepreneurship and enterprise: International and innovation perspectives, "Entrepreneurship & Regional Development" 2010, t. 22 (6).
 3. Dees J., The Meaning of Social Entrepreneurship, The Fuqua School of Business, Durham 1998.
 4. Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, red. A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner, Fundacja Inicjatyw Społeczno- -Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 5. Frączka M., Hausner J., Mazur S., Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i MSAP, Kraków 2012.
 6. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji, Komunikat Komisji Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu (20.08.2014).
 7. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
 8. Kryk B., Komplementarność ekonomii społecznej i jej podmiotów, Studia i Prace WNEiZ 2013, nr 34, t. 1.
 9. Kryk B., Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej - komplementarny podmiot gospodarki rynkowej, Studia Ekonomiczne nr 129. Współczesne problemy ekonomiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2013.
 10. Lech K., Przedsiębiorczość społeczna. Prolegomena: termin i definicje zjawiska, "Zarządzanie Zmianami" 2012, nr 3-4.
 11. Ochinowski T., Być dla ludzi i przetrwać na rynku. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, w: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej - czynniki sukcesu, red. T. Ochinowski, Warszawa 2010.
 12. Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 13. Peredo A., McLean M., Social Entrepreneurship: A Critical Review of the Concept, "Journal of World Business" 2006, nr 4.
 14. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 15. Social Entrepreneurship Discussion, Canadian Centre for Social Entrepreneurship, Columbia 2001.
 16. Zahra S.E., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J.M., A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges, "Journal of Business Venturing" 2009, t. 24 (5).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu