BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe w fazie recesji cyklu koniunkturalnego
Enterprises Delivering Business Services in the Recession Phase
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2010, nr 17, s. 43-51, tab.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego
Słowa kluczowe
Usługi biznesowe, Przedsiębiorstwo, Recesja gospodarcza, Cykl koniunkturalny
Business services, Enterprises, Economic recession, Business cycles
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie możliwych konsekwencji wystąpienia fazy recesji dla przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych. Skutki negatywnych zmian koniunkturalnych, podobnie jak ich przyczyny, zależą między innymi od skali rozpatrywania zjawiska. Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych znalazł odzwierciedlenie w recesji gospodarczej, której efekty okazały się istotne w skali całego świata, chociaż odmienne w poszczególnych krajach, branżach, a nawet przedsiębiorstwach. W różny sposób także z kryzysem radzą sobie poszczególne podmioty. Są branże, dla których kryzys jest bardzo dotkliwy oraz takie, z którymi obchodzi się znacznie bardziej łagodnie. Do tej drugiej grupy należą przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe.(fragment tekstu)

The financial crisis in the United States affects polish economy. Even at the beginning of 2008, the majority of polish economists claimed that minimal trade between Poland and the United States and humble real estate prices in Poland, which are lower than the EU average, ensure economic stability. This has not come to pass, which is confirmed by the situation of companies providing business services that are trying to find themselves in the new economic reality. One solution seems to be the next obvious perception of the risks that result, the benefits that can create. An interesting solution, which is a way to fight the crisis is to build a new business model that offers customers a variety of business services. The ability to provide additional services often gives the company a competitive advantage, and in an addition reduces its vulnerability to cyclical changes. Business Services-ciation is characterized by the fact that the fall in demand for one type of service is often a compensatory sowany the increase in demand for other services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju, 5 projekt z 9.03.2009 r.
  2. ISIC rev. 3.1. code K, Detailed structure and explanatory notes, http://unstats.un.org, 12.01.2008.
  3. Kaczmarek T., Globalna gospodarka. Globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
  4. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2008 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, nr 1.
  5. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku - przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. Okun A.M., The political economy of prosperity, Norton, New York 1970.
  7. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, PWN, Warszawa 2004, t. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu