BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (University of Lodz)
Tytuł
Foreign Direct Investment and the World Economic Crisis
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a światowy kryzys gospodarczy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 186-195, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Kryzys gospodarczy, Inwestycje bezpośrednie
Foreign investment, Economic crisis, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Światowy kryzys gospodarczy wpłynął na wiele dziedzin gospodarki większości krajów świata. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są w światowej gospodarce ważnymi czynnikami wpływającymi na rozwój wielu krajów. Światowy kryzys gospodarczy oddziałuje na realokację zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Kraje Unii Europejskiej tracą swoją pozycję jako zarówno miejsca lokowania inwestycji, jak i inwestorzy lokujący swoje inwestycje za granicą. Wzrasta rola krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) przy stale istotnej roli USA, zwłaszcza jako inwestora zagranicznego. Bardzo silną pozycję w przepływach zyskały Chiny. Funkcja Polski, jako miejsca inwestowania, i jej możliwości inwestowania za granicą, jest wciąż bardzo mocno związana z tendencjami występującymi w UE, ponieważ większość lokowanych w Polsce przepływów FDI pochodzi z UE.(abstrakt oryginalny)

The world economic crisis has influenced numerous spheres of the economy in most countries. Foreign direct investments in the global economy are a valid factor in the development of many countries. The world economic crisis results in the relocation of foreign direct investment. The position of European Union countries in FDI inflows and outflows is becoming ever weaker, the role of BRIC countries (Brazil, Russian Federation, India, China) is increasing while the role of the USA is still important (especially as a foreign investor). At present, China has a very strong position in FDI flows. The role of Poland as a place of investment and its possibilities to invest abroad is still very closely connected with EU tendencies in this area because most FDI located in Poland flows from EU countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalik P., Wpływ kryzysu finansowego na stan finansów niemieckich gmin, [in:] Finansowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, ed. L. Patrzałek, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 2. Mitręga-Niestrój K., Kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną na przykładzie kryzysu subprime, [in:] Annales UMCS-Oeconomic, ed. J. Węcławski, Lublin 2011.
 3. Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2013.
 4. OECD Benchmark Definition of Foreign Investment, OECD, Paris 1996
 5. Perepczo A., Reakcja inwestorów na decyzje o wypłacie dywidendy a kryzys finansowy, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, ed. A. Kopiński, A. Bem, Wydawnictwo UE, Wrocław, Research Papers No. 326.
 6. Perlitz M., Internationales Management, Lucius und Lucius, Stuttgart 2000.
 7. Pakulska T., Konkurencyjność bezpośrednia regionów a rozwój przedsiębiorczości, [in:] Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, ed. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 8. Pietrewicz J., Koszty zewnętrzne a koszty transakcyjne w warunkach procesów globalizacji, [in:] Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, ed. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011.
 9. Szymański W., Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, [in:] Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, ed. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 10. Polish Agency of Foreign Investment, paiz.gov.pl.
 11. World Investment Report 2012; 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu